Projekts Pure Water tiek pagarināts

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta LV-RU-003 “Tīrs ūdens programmas reģioniem” (Pure Water) īstenošanas termiņš ir pagarināts no 24 mēnešiem uz 30 mēnešiem. Pēc vadošā  partnera Pleskavas pilsētas pašvaldības uzņēmumu “Gorvodokanal” iniciatīvas tika iesniegts pieprasījums vadošai iestādei par lielo grozījumu veikšanu projektā-pagarināt projekta īstenošanas termiņu par 6 mēnešiem.

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Latgales plānošanas reģions un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

Projekta pagarinājums saistīts ar nepagūto aktivitāšu īstenošanu, kuras vadošais partneris bija plānojis īstenot dzeramā ūdens avota no pazemes izbūves būvniecības darbos līdz 31.05.2021., un tieši, aku un ūdens attīrīšanas iekārtu teritoriju pabeigšana, ūdens attīrīšanas iekārtu iegāde un uzstādīšana.

Projekta īstenošanas termiņš saskaņā ar apstiprinātajām izmaiņām ir 30 mēneši, tas ir līdz 2021. gada 30. novembrim. Šajā papildus periodā bez infrastruktūras uzlabošanas darbiem ir paredzēts rīkot festivālu ūdens resursu popularizēšanai Latgales reģionā, par ko atbildīgs Latgales plānošanas reģions, un vadošais partneris organizēs pasākumu “Ūdens diena” Pleskavā.