Projekta UAP Latgale komanda piedalās 10. ANO Biznesa un cilvēktiesību forumā

Lai popularizētu Latgales reģionu starptautiskā līmenī, Latgales plānošanas reģiona īstenotā projekta UAP Latgale komanda no 29.11.2021. līdz 1.12.2021. tiešsaistē piedalījās 10. Apvienoto Nāciju organizācijas (ANO) Biznesa un cilvēktiesību forumā.

ANO Biznesa un cilvēktiesību forums ir pasaulē lielākā ikgadējā tikšanās par uzņēmējdarbības un cilvēktiesību jautājumiem, kurā piedalās vairāk nekā 2000 dalībnieku no pasaules valstu valdību, biznesa, kopienu grupām un pilsoniskās sabiedrības, advokātu birojiem, investoru organizācijām, ANO struktūrām, nacionālajām cilvēktiesību iestādēm, arodbiedrībām, akadēmiskajām aprindām, kā arī ietekmīgāko plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem.

Forums ir veidots, lai veicinātu dialogu un sadarbību jautājumos, kas saistīti ar uzņēmējdarbību un cilvēktiesībām, tostarp izaicinājumiem, ar kuriem jāsastopas konkrētās uzņēmējdarbības nozarēs, darbības vidē vai saistībā ar konkrētām tiesībām vai grupām, kā arī – lai dalītos ar labās prakses piemēriem, veidotu sadarbības tīklus, dalītos pieredzē un uzzinātu par jaunākajām iniciatīvām, kas veicina korporatīvo cilvēktiesību ievērošanu.

ANO Cilvēktiesību padome izveidoja forumu 2011. gadā, lai tas darbotos kā globāla platforma ieinteresētajām personām, lai “pārrunātu tendences un izaicinājumus pamatprincipu īstenošanā” un to vada Uzņēmējdarbības un cilvēktiesību ANO darba grupa.

Trīs dienu laikā projekta komandas pārstāvjiem  – projekta vadītājai Sarmīte Teivānei, vecākās komercdarbības speciālistēm Ievai Johansson un Mudītei Kiseļovai, kā arī sabiedrisko attiecību speciālistei Arnita Aleksejevai bija iespēja piedalīties vairāk kā 20 paneļdiskusijās par tēmām, kas ir saistītas ar uzņēmējdarbības un cilvēktiesību pamatprincipiem. Kopumā forumā dalībnieki varēja iesaistīties ap 60 diskusijā par dažādām tēmām, piemēram – “Uzņēmējdarbība un cilvēktiesības: jaunatne kā pārmaiņu sviras Āzijas un Klusā okeāna reģionā”, “Jaunākā informācija par juridiski saistošu instrumentu izstrādi uzņēmējdarbības un cilvēktiesību jomā”, “Tehniskā regulējuma pamatelementi — uzņēmējdarbības un cilvēktiesību pieeja”, “Desmit gadu ilgas darbības īstenošana saistībā ar ANO pamatprincipiem – ieinteresēto personu perspektīvas” un daudzās citās.

Projekta vadības grupas dalība 10. ANO Biznesa un cilvēktiesību forumā tika īstenota Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” atbalstītā projekta ”Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā”  “Reģionālās atpazīstamības veicināšanas aktivitātes” ietvaros. Aktivitātes mērķis ir popularizēt Latgales reģionu kā pievilcīgu vietu uzņēmējdarbībai un stiprināt reģiona uzņēmējdarbības atpazīstamību starptautiskā mērogā.

Dalība pasākumā notika Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” atbalstītā projekta ”Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” ietvaros.Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai!
#EEANorwayGrantsLatvia

Ar papildus informāciju par forumu iespējams iepazīties šeit.

Informācija:  uap.latgale@lpr.gov.lv, tālr. +371 29957750.