Projekta “UAP Latgale” ietvaros veiksmīgi noslēgušies semināri uzņēmējiem

Pulcējot kopumā vairāk kā 150 interesentus, Latgales plānošanas reģions projekta ”Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” (akronīms: UAP Latgale) ietvaros 2021.gada novembrī īstenojis 4 seminārus Latgales reģiona uzņēmējiem, to pārstāvjiem, kā arī topošajiem uzņēmējiem ar mērķi stiprināt uzņēmumu operacionālo kapacitāti par uzņēmējdarbības aktuālajiem jautājumiem. 

Lai veicināt biznesa attīstību vietējā mērogā un ārvalstīs, semināru ietvaros tika sniegta aktuālākā informāciju un zināšanas par dažādām uzņēmējdarbības tēmām un rīkiem tādās jomās kā sociālie tīkli un digitālais mārketings, investoru piesaiste, eksporta tirgus tendences un jaunās biznesa formas pasaulē.

Semināri tika organizēti arī kā savdabīga pieredzes apmaiņas un tīklošanās platforma – uzņēmējiem bija iespēja gan diskutēt, gan uzdot tieši viņus interesējošus jautājumus semināra lektoriem. Jāatzīst, ka uzņēmēju pieredze ar digitālu procesu ieviešanu, investoru piesaisti un pieredzi eksporta tirgus biznesā ir dažāda – vieniem tā ir saziņa ar klientiem un pārdošana, citiem arī ražošana un piegādes. Kā tika atzīts seminārā “Sociālie tīkli un digitālais mārketings” – digitāli risinājumi nodrošina ne tikai iespēju veikt darbu efektīvāk, bet arī sasniegt klientus un sadarbības partnerus ārpus valsts.
Savukārt ārkārtējās situācijas radītie ierobežojumi tūlītēji ietekmēja daudzus uzņēmumus, jo mainījās gan klientu paradumi, gan pakalpojumu pieprasījums. Seminārā “Mūsdienīga uzņēmēja profils un investoru piesaiste” tika runāts par tēmām, kā komunikācija un konstruktīvs dialogs var sekmēt ilgtermiņa attiecību uzturēšanu ar klientiem, kā šajā sarežģītajā laikā veikt potenciālo klientu un/vai investoru definēšanu un atlasi.

Seminārā “Eksporta tirgus” dalībniekiem bija iespēja uzzināt Latvijas eksporta tirgu un to konkurētspējas raksturojumu, kā arī – kā izvērtēt un pārplānot uzņēmumu darbību un risinātu konkrētus izaicinājumus eksporta tirgū Covid-19 pandēmijas apstākļos. Savukārt noslēdzošajā seminārā “Biznesa modeļi un jaunās biznesa formas pasaulē” uzņēmējiem bija iespēja uzzināt, kā pēc iespējas sekmīgāk salīdzināt un novērtēt uzņēmējdarbības vidi dažādās valstīs, lai veiktu dažiem uzņēmējiem tik nepieciešamo ikdienas un ražošanas procesu optimizāciju, kā arī pārdošanu šī brīža apstākļos.

“Mūsuprāt, ir vērtīgi izmantot iespējas un apgūt arvien jaunas zināšanas, tādējādi investējot savu laiku nākotnes biznesa izaugsmei. Turpmāk biznesā un ikdienā arvien vairāk ienāks virtuālā vide, eksporta tirgus nišu izzināšanas prasmes, kā arī kļūs būtisks jautājums par investoru piesaisti savas uzņēmējdarbības atbalstam, tāpēc ir svarīgi būt soli priekšā neatkarīgi no sava biznesa specifikas” noslēdzot tiešsaistes semināru sēriju, atzina LPR projekta ”Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” vadītāja Sarmīte Teivāne. “Ceram, ka semināros tika iegūtas vērtīgas atziņas un iezīmēti konkrēti rīcību virzieni, lai attīstītu vai optimizētu dalībnieku uzņēmējdarbību Latgales reģionā.”

Semināri uzņēmējiem tika organizēti tiešsaistē Zoom platformā. Visiem semināra dalībniekiem bija iespēja saņemt lektora parakstītus apliecinājumus par dalību seminārā 3 h apjomā. Semināra ieraksts un lektoru prezentācijas ir publiski pieejamas LPR interneta vietnē, projekta UAP Latgale sadaļā “Informatīvie materiāli“.

Semināri tika rīkoti Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” atbalstītā projekta ”Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” ietvaros.
Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai!
#EEANorwayGrantsLatvia

Papildus informāciju iespējams iegūt, sazinoties:  uap.latgale@lpr.gov.lv vai zvanot: +371 26467137.