Projekta Crafts paveiktie darbi tika prezentēti Uzraudzības komitejas sanāksmē

Latgales plānošanas reģions 2021.gada 11.novembrī rīkoja tiešsaitē Uzraudzības komitejas sanāksmi projekta LV-RU-018 „Amatniecība bez robežām”, akronīms Crafts, ietvaros, kur kopīgi ar projekta partneriem apsprieda izdarītos darbus un diskutēja par turpmāko projekta ieviešanas gaitu un īstenošanas termiņa pagarinājumu.

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Latgales plānošanas reģions un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

Šogad projekta Uzraudzības komitejas sanāksme notika jau otro reizi un projektā pēdējā šāda sanāksme, kurā piedalījās visu projekta partneru nozīmētie pārstāvji, kā arī Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam Apvienotā tehniskā sekretariātā vecākais eksperts L.Šēls no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas. Sanāksmes dalībnieki tika informēti par projekta aktivitāšu norisi otrajā un trešajā projekta gadā, atbilstoši projektā norādītajam laika plānam, tas ir no 01.06.2020. līdz 31.12.2021., un uzklausīja katra projekta partnera paveiktos darbus.

“Otrais projekta ieviešanas gads bija izaicinājumu pilns, jo nācās savas aktivitātes pielāgot abu valstu noteikto COVID-19 Epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanai. Jau 2020.gada pavasarī projekta Uzraudzības komitejas sanāksmē tika pieņemts lēmums pārrobežu aktivitātes atlikt uz 2021.gadu, ar mērķi tās īstenot klātienē. Taču arī 2021.gada vasarā tikties ar partneriem un organizēt kopīgās radošās darbnīcas abu valstu amatniekiem Latgalē un Pleskavas apgabalā mums neizdevās”,  atzina Crafts projekta vadītāja N.Kurakina. “Taču pa šo laiku tika pabeigti iesāktie infrastruktūras darbi vēl 3 kultūrvēsturiskajos tūrisma objektos Latgalē- Raiņa mājā Berķenelē, Dagdas novada Andrupenes lauku sētā un Rēzeknes novada Lūznavas muižas kompleksā.

Tika īstenoti vairāki projektā ieplānotie pasākumi amatniekiem katras valsts ietvaros-

  • Pleskavas amatnieku dalība Sanktpēterburgā izstādē/gadatirgū “Autora lietiņas” (25.-26.09.2021.), kur amatnieki piedalījās ar stendu “Pleskavas amatnieku māksla”, popularizējot sava reģiona amatniecības produktus un mākslu un caur video stāstiem un bildēm tika prezentēti Latgales amatnieki,

  par ko esam lepni un ar prieku dalāmies savās publikācijās Latgales plānošanas reģiona mājas lapas projekta Crafts sadaļā lpr.gov.lv/lv/regionalie_projekti/crafts/projekta-aktualitates/#.YY5Vt7qxWUk un sociālajos tīklos Facebook vietnē @Craftsmanshipwithoutborders, Instagram @latgalesplanosanasregions.”

Viens no projekta sagaidāmajiem rezultatīvajiem rādītājiem ir kopīgas interneta platformas izveide amatniekiem, par šīs aktivitātes ieviešanu ir atbildīgs partneris no Krievijas- Pleskavas apgabala uzņēmējdarbības attīstības un garantiju fonds, par tās attīstības gaitu prezentēja projekta vadītāja J. Jakoveļeva: ”2020.gada aprīlī mums izdevās palaist testa režīmā platformu craftsgoods.com, kura šobrīd ir pilnībā izveidota, tā ir bezmaksas un pieejama trijās valodās- latviešu, krievu un angļu. Mums ir liels prieks, ka amatnieki no Latgales un Pleskavas apgabala ir sākuši to iepazīt un pieteikt sevi kā meistaru/pārdevēju, reģistrējoties vietnē un izveidojot savus veikaliņus/bodes. Jau šobrīd Craftsgood.com vietnē tiek piedāvāti 367 amatniecības izstrādājumi, kurus ir iespējams iegādāties ikvienam mākslas un “hand made” piekritējam. Mūsu mērķis ir apvienot Latgales un Pleskavas apgabala amatniekus kopīgā vietnē, lai viņi varētu prezentēt sevi un savus darbus, atrast potenciālos pircējus un domubiedrus, smelties jaunās idejās!” Lai rosinātu amatniekus reģistrēties vietnē un popularizētu craftsgoog.com platformu, ir izveidots video rullītis craftsgoods.com/lv/blogs/blog-craftsgoods/craftsgoods. Platformā papildus atrodama dažāda informācija, kas var būt noderīga un interesanta ikvienam vietnes lietotājam, tai skaitā tūristam- projekta gaitā izveidotie video rullīši par amatniekiem, Pleskavas amatnieku meistarklašu video, amatnieku stāsti,  aktuālais pasākumu kalendārs un daudz kas cits.

Latgales plānošanas reģions ziņoja par lielākā iepirkuma “Aprīkojuma iegāde amatniekiem” progresu. 2021.gada vasarā turpinājās aprīkojuma piegāde Latgales pašvaldībām – tika piegādāts vērtīgākais aprīkojums Ludzas novada pašvaldībai- digitālās stelles no Norvēģijas –Tronrud Engineering, TC2, kas paredzēts amatniekiem Ludzas novada Ciblas pagasta Līdumniekos. Šūšanas aprīkojums tika nodots Preiļu novada Aglonas vidusskolai un Riebiņu vidusskolai, kā arī Līvānu novadam Tautas lietišķās mākslas studijai “Dubna”. 2021.gada rudenī Līvānu stikla un amatniecības centram tika piegādātas koka formas stikla pūtējiem un stikla pūtēju pīpes. Par 2021.gada aprīlī nodoto kokapstrādes aprīkojumu tika ziņots iepriekšējā sapulcē un ir iespējams iepazīties LPR mājas lapā projekta Crafts sadaļā Aktualitātes. lpr.gov.lv/lv/2021/amatniecibas-aprikojuma-modernizacija/#.YY6PLLqxWUk Šobrīd vēl nav noslēgts līgums par podniecības aprīkojuma piegādi un par aušanas aprīkojuma iegādi. Ņemot vērā zināmās grūtības šī iepirkuma īstenošanā, vadošais partneris ierosināja pagarināt projektu,  lai varētu visas iekārtas iegādāties un piegādāt pašvaldībām līdz projekta beigām.

Pleskavas apgabala Porhovas rajona administrācijas projekta koordinatore S.Pavlova informēja: ”Esam pilnībā iepirkuši visu aprīkojumu, kas bija paredzēts keramikas, metālapstrādes un tekstila meistarklašu organizēšanai un amatnieku dalībai tirgos. Teritorijas labiekārtošanas darbi Porhovas amatnieku mājā ir pabeigti. Šobrīd gan vēl nav uzsākta paviljona būvniecība, kas tika kavēta būvnieku dēļ, tāpēc projekta pagarinājums būtu nepieciešams, lai varētu paveikt projektā iecerētos infrastruktūras uzlabošanas darbus Porhovas tūrisma objektā.”

Pēc projekta īstenošanas ir paredzēts palielināt tūristu skaitu Latgales reģionā un Pleskavas apgabalā, tāpēc aktuāla ir pasākumu organizēšana jau šobrīd atjaunotajos tūrisma objektos. “Šogad senās klēts ēkā atjaunotajā amatu darbnīcā „Klēts” ir notikuši vairāki pasākumi – radošā nometne bērniem, skatuves runas konkurss “Zelta sietiņš”, radošās darbnīcas (leļļu gatavošana no diegiem, ziepju vārīšana, koka rotaļlietu apgleznošana), atklātas 3 izstādes,” stāstīja Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas projektu vadītāja J.Valaine  par notiekošiem pasākumiem Raiņa mājā Berķenelē.

Savukārt atjaunotajā skalu grozu izgatavošanas darbnīcā Andrupenes lauku sētā, tika organizēta seno un jauno grozu darbnīca. Krāslavas novada pašvaldības Dagdas pilsētas un pagastu apvienības Attīstības un plānošanas nodaļas projektu koordinatore O.Gekiša dalījās par plāniem, kurus vēlas vēl īstenot šī projekta laikā: “Ņemot vērā finansiālos ietaupījumus projekta budžetā, mēs esam ieplānojuši iegādāties amatniecības aprīkojumu mūsu darbnīcai. Esam beidzot atraduši meistaru, kas gatavs izgatavot skalu plēšanas ierīci. Kad būs skalu plēšanas iekārta, tiks plānotas skalu grozu un dekoru darbnīcas.” Arī Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas starptautisko projektu vadītāja S.Batare informēja, ka projekta ietvaros tiks iegādāts aprīkojums metālapstrādes darbnīcu organizēšanai atjaunotajā smēdē, kas atrodas Lūznavas muižas kompleksā. Paredzēts iegādāties smēdes ēzi ar papildus aprīkojumu, iekļaujot tēraudu, čuguna plati, laktu, kalēja instrumentus u.c. atbilstošos piederumus.

Pēdējais kultūrvēsturiskais objekts, kas šobrīd ir uzsācis projektā paredzētos infrastruktūras darbus ir  8. bastiona Pulvera pagrabs Daugavpils cietoksnī, kurā noris fasādes vienkāršotās renovācijas būvdarbi, kur tiks veikta jumta konstrukcijas remonts un seguma nomaiņa, logu un durvju nomaiņa. “Bijusī Pulvera pagraba ēka uzbūvēta cietokšņa 8. bastiona iekšējā pagalmā 1848. gadā. Tajā vēsturiski tika glabātas šaujampulvera mucas koka plauktos vairākos līmeņos. Padomju laikos ēkā tika ierīkota šautuve. Īsu brīdi 2000. gadu sākumā tajā darbojas privātais tehnikas muzejs. Bet kopš tā laika ēka netika izmantota un tikai dažas dienas gadā tā bija pieejama apskatei dažādu kultūras pasākumu laikā. Šogad pašvaldība ierīkoja elektrības pieslēgumu šai ēkai. Paredzēts, ka bijušo šaujampulvera noliktavu varētu turpmāk izmantot amatnieki darbnīcu iekārtošanai. 8. bastiona teritoriju ar tajā ietilpstošajām ēkām paredzēts attīstīt kā Amatnieku pilsētiņu,” stāstīja Daugavpils pilsētas pašvaldības attīstības nodaļas vecākais eksperts A.Mahlins. Papildus projekta ietvaros tiks iegādāts aprīkojums- prožektoru/lampu iegāde izstāžu zāles apgaismošanai.

Visi projekta partneri vienojās par projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu, lai ieplānotas aktivitātes tiktu ieviestas un projekts tiktu veiksmīgi īstenots. Plānotais projekta īstenošanas termiņa pagarinājums ir līdz 2022.gada 31.augustam. Ņemot vērā plānoto projekta pagarināšanas termiņu, noslēguma konferenci plānots rīkot 2022.gada vasarā Pleskavā.

 

Informāciju sagatavoja: LPR projekta vadītāja N.Kurakina