Preiļos Miķeldienas tirgū notiks amatnieku meistarklases

2021.gada 2.oktobrī no plkst. 10.00 līdz 13.00 notiks Miķeļdienas dižtirgus Preiļos! Latgales plānošanas reģions aicina ikvienu izmantot iespēju un piedalīties Preiļu novada pašvaldības rīkotajās radošajās meistarklasēs, kas tirgus laikā norisināsies projekta LLI-539 “Amatu prasmes tūrisma telpā” (Tour de Crafts) ietvaros.

Tirgus apmeklētājiem būs iespēja izmēģināt darbošanos ar māliem keramiķu Raivo Andersona (P.Čerņavska keramikas māja) un Kristīnes Nicmanes (Jašas podi) vadībā.

Ar papildus informācija par projektu var iepazīties Latgales plānošanas reģiona mājas lapā vai Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam vietnē!

Projekts LLI-539 “Amatu prasmes tūrisma telpā” (Tour de Crafts) tiek īstenots Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam ietvaros. Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Latgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Informāciju sagatavoja
LPR projekta vadītāja
Kristīne Smagare
26461457