Preiļos ekspluatācijā tika nodots jauns infrastruktūras objekts

2021.gada 6. oktobrī ekspluatācijā tika nodots “Tipveida neapkurināmās angāra ēkas, divu moduļu tipa sadzīves ēku un funkcionāli saistītās teritorijas izbūve Rietumu ielai pieguļošā teritorijā” objekts Preiļos, kas realizēts projekta Nr.5.6.2.0/16/I/013 ”Preiļu novada uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība” ietvaros.
Svinīgajā notikumā piedalījās Preiļu novada priekšsēdētājs Ārijs Vucāns, izpilddirektors Aigars Zīmelis, Attīstības daļas speciālisti, kas iesaistīti projekta realizācijā, būvdarbu veicēji SIA “Benson Industry”, projekta autoru Neoprojekts, SIA pārstāvji, kā arī SIA “Preiļu putni” valdes loceklis Hermanis Dovgijs.
2021.gada 5.martā publiskas izsoles rezultātā Preiļu pašvaldība noslēdza nomas līgumu ar SIA “Preiļu putni” par objekta nomas tiesībām. Iznomātajā objektā uzņēmums plāno ieguldīt savas investīcijas modernās ražošanas iekārtās, kā arī izmantot visas teritorija iespējas, paplašināt ražošanas apjomus un nodrošināt jaunas darba vietas.
Informācijas avots: Preiļu novada pašvaldība