PILOTKONKURSS: Aktīvo iedzīvotāju fonds izsludina pilotkonkursu organizāciju darbības atbalstam

Lai izmēģinātu jaunu biedrību un nodibinājumu atbalsta pieeju, kas varētu kļūt par pamatu Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) darbam nākamajā finanšu periodā gan Latvijā, gan citviet Eiropā, Latvijas AIF izsludina Ilgtermiņa darbības atbalsta konkursu un aicina tajā piedalīties pieredzējušas un finansiāli spēcīgas organizācijas, kuru vidējais gada apgrozījums ir vismaz 80 000 eiro un tām ir spēkā esoši vairākgadu darbības plāni (stratēģijas).

Pieteikumus konkursam var iesniegt no 2. jūlija līdz 6. septembra pl. 14.00 AIF tiešsaistes sistēmā projekti.activecitizensfund.lv. Konkursa rezultātā septiņām atbilstošākajām organizācijām tiks piešķirti 100 000 eiro katrai to darbības plānos (stratēģijās) iekļauto mērķu, uzdevumu, pasākumu īstenošanai un rezultātu sasniegšanai aspektos, kas saistīti ar AIF mērķiem un sasniedzamajiem rezultātiem Latvijā.

Organizācijām, kas piešķīrumu saņems, tas būs jāizlieto 2022. un 2023. gadā, par izlietojumu atskaitoties ar savas organizācijas gada pārskatiem un nodrošinot Aktīvo iedzīvotāju fondam pilnu piekļuvi informācijai, kas raksturo organizācijas saturisko un finansiālo darbību.

Tā kā piešķīrums kļūs par daļu no organizācijas budžeta, konkursā piedalīties var tikai finansiāli spēcīgas organizācijas, kurām ir pieredze ar līdzvērtīgu un lielāku piešķīrumu izlietojumu un kuras var pamatot, ka arī to nākotnes ieņēmumi būs gana līdzvērtīgi. Tāpat konkursā nevar piedalīties organizācijas, kuras jau ir saņēmušas no AIF vairāk kā 38 000 eiro, jo arī šī konkursa ietvaros ir spēkā nosacījums, ka viena organizācija no AIF nevar saņemt vairāk kā 138 000 eiro. Tāpat vēršam uzmanību, ka organizācijas, saņemot šo piešķīrumu, nevarēs vairs piedalīties citos AIF konkursos šajā darbības periodā, izņemot Informatīvi izglītojošas kampaņas ieviesēja atlases konkursu.

Lai uzzinātu vairāk par konkursu aicinām apmeklēt informatīvo semināru 16.jūlijā plkst. 10.00 ZOOM tiešsaistes platformā (pieteikties šeit). Savukārt tiem, kas rakstīs pieteikumus un būs sakrājušies specifiski jautājumi, 28. jūlijā pl. 14:00 – 16.00 klātienē Rīgā būs iespēja tikties jautājumu un atbilžu pēcpusdienā (pieteikties šeit).

Konkursa pamata nosacījumi balstīti EEZ/Norvēģijas grantu biroja norādījumos par jaunās pieejas izmēģināšanu. Aktīvo iedzīvotāju fonds par lēmumu iesaistīties jaunās pieejas izmēģinājumā informējis jau iepriekš (lasiet vairāk šeit).

Nosacījumi projektu iesniedzējiem

Konkursā var piedalīties Latvijā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, kas atbilst visiem konkursā izvirzītajiem nosacījumiem (pilnu nosacījumu uzskaiti skatīt konkursa nolikuma 2.2. nodaļā). Īpašu uzmanību aicinām pievērst šiem:

 • organizācijas darbības fokuss atbilst vienai no AIF atbalstāmo darbības jomām:
  • Demokrātija, iedzīvotāju līdzdalība, laba pārvaldība un atklātība;
  • Cilvēktiesības un vienlīdzīga attieksme, novēršot jebkādu diskrimināciju rases vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai ticības, dzimuma, invaliditātes, vecuma, seksuālās orientācijas vai dzimuma identitātes dēļ;
  • Sociālais taisnīgums un mazaizsargāto grupu iekļaušana.
 • organizācija ir reģistrēta pirms 2018. gada 6. septembra;
 • organizācijas vidējais gada apgrozījums pēdējo trīs noslēgto gadu (2018.-2020. gads) periodā ir vismaz 80 000 EUR;
 • organizācijai ir spēkā esošs vairākgadu darbības plāns (stratēģija), kura kopējais ilgums ir vismaz 3 gadi, un organizācijas pamatdarbībai un vairākgadu darbības plānam (stratēģijai) ir jāatbilst un jābūt nozīmīgā mērā saistītai ar AIF programmas “Demokrātijas kultūra” mērķa un vismaz viena rezultāta sasniegšanu;
 • organizācijai ir vismaz viena gada pieredze sava vairākgadu darbības plāna (stratēģijas) īstenošanā laika posmā tieši pirms tiek iesniegts pieteikums;
 • organizācijai ir regulāri un jēgpilni organizēta iekšējā darbības uzraudzība un sasniegto rezultātu novērtēšana;
 • organizācijai ir caurskatāma un atklāta darbība un pārvaldes struktūra.

Atbalsts projektu sagatavotājiem

 • Informatīvais seminārs par konkursu  2021. gada 16. jūlijā pl. 10.00  ZOOM platformā, kuru vadīs AIF vadītāja Inese Siliņa un finanšu vadītājs Ansis Bērziņš. Pieteikšanās līdz 16. jūlija plkst. 8.00. ej.uz/IDA_sem
 • Jautājumu un atbilžu pēcpusdiena pieteikumu sagatavotājiem klātienē 28. jūlijā pl. 14.00 – 16.00 Rīgā. Pieteikšanās līdz 26.jūlijam ej.uz/IDA_pecpusdiena.
 • Individuālas konsultācijas par konkursu un projektu sagatavošanu visā Latvijā pie AIF reģionālajiem koordinatoriem – konsultantiem.

Konkursa nolikums, pielikumi un noderīgi paraugi

  • 1.pielikums “Projekta iesniedzēja apliecinājums” LV
  • 2.pielikums “Pašpārbaudei – obligāti izpildāmie nosacījumi projekta iesniegšanai” LV EN RU
 • Projekta pieteikuma veidlapas paraugs (uzskates materiāls informatīviem nolūkiem)