Piešķir 7,2 miljonus eiro skolu ventilācijas un gaisa apmaiņas sistēmu modernizācijai

Lai nodrošinātu pašvaldību dibinātu vispārējās izglītības skolu ventilācijas un gaisa apmaiņas sistēmu būvniecību vai ierīkošanu, pašvaldības varēs saņemt valsts budžeta finansējumu 7,2 miljonu eiro apmērā augstas gatavības projektu īstenošanai. To paredz Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavotie grozījumi Ministru kabineta noteikumos par augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansēšanas kārtību, kas šodien, 2021. gada 18. maijā, apstiprināti valdībā.

Investīciju projektu pieteikumus pašvaldības var iesniegt līdz šā gada 7.jūnijam. Atbalstītie investīciju projekti ir jāuzsāk ne vēlāk kā 1.augustā un jāīsteno līdz 2022.gada beigām.

Iesniegto investīciju projektu izvērtēšanai izveidos komisiju, kuras sastāvā būs pārstāvji no Izglītības un zinātnes, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

IZM 2021. gada aprīlī apzināja pašvaldību ieceres vispārējās izglītības iestāžu ventilācijas augstas gatavības projektu īstenošanai. Atbilstoši pašvaldību aptaujas rezultātiem, kopumā šādas ieceres ir 28 pašvaldībām par 54 dažādas gatavības pakāpju ventilācijas investīciju projektiem. Provizoriski paredzams, ka ar šo finansējuma avotu būs iespējams realizēt ventilācijas un gaisa apmaiņas sistēmu uzlabošanu aptuveni 25 skolās.

Pašvaldībām finanšu līdzekļi ventilācijas un gaisa apmaiņas sistēmu modernizācijai skolās pieejami arī valsts budžeta aizņēmumu programmas ietvaros. Saskaņā ar likumu “Par valsts budžetu 2021.gadam” pašvaldībām pieejamais kopējais Valsts kases aizņēmumu apjoms ir 150 miljoni eiro. Aizdevumu programmu pašvaldības var izmantot, lai nodrošinātu vispārizglīttojošo un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu infrastruktūras modernizācijai un mācību vides labiekārtošanai, tostarp informācijas tehnoloģiju risinājumiem attālinātam un tiešsaistes mācību procesam, mūsdienīgas un kvalitatīvas izglītības pieejamībai veselībai drošos apstākļos. Provizoriski paredzams, ka valsts aizdevumu programmas finanšu avots tiks izmantots 25 – 30 skolu modernizācijas projektu īstenošanai.

Paredzams, ka 30,7 miljoni eiro pašvaldībām būs pieejami arī Eiropas Savienības (ES) Atveseļošanas fonda programmas ietvaros. Finansējumu paredzēts ieguldīt 18 – 20 reģionāli nozīmīgās pamatskolās, tajās uzlabojot mācību vidi vidusskolu tīkla sakārtošanas ietvaros, kur realizējamo projektu ietvaros būs iespēja veikt arī ventilācijas un gaisa apmaiņas sistēmu uzlabošanu.

Pašvaldības turpina īstenot arī ES fondu ieguldījumu programmu skolu infrastruktūras un mācību vides modernizācijā, kuras ietvaros tiek veikta arī ventilācijas un gaisa apmaiņas sistēmu uzlabošana. Kopumā ES fondu programmas ietvaros Latvijā līdz 2023. gada beigām būs modernizētas 95 vispārējās izglītības iestādes, ieguldot vairāk nekā 369 miljonus eiro, no tiem 137 miljoni eiro ES fondu, 22 miljoni eiro valsts budžeta un vairāk nekā 209 miljoni eiro pašvaldību finansējums.