Atrodoties ārzemēs var pieteikties LIAA biznesa inkubatora programmām!

Līdz 22. martam ir iespēja pieteikties LIAA pirmsinkubācijas un inkubācijas programmām! Latvijas valstpiederīgie/diaspora/tautieši var iesniegt ideju, lai attīstītu savu produktu vai pakalpojumu un izveidotu globāli konkurētspējīgu uzņēmumu.

Ieguvumi no dalības pirminkubācijas apmācību programmā:

  1. iespēja attīstīt savu biznesa ideju: pārbaudīt vai tā būs dzīvotspējīga, izveidot sava biznesa idejas prototipu, dibināt uzņēmumu Latvijā (ne obligāti jāpārceļas dzīvot patstāvīgi uz Latviju);
  2. iepazīt Latvijas uzņēmējdarbības vidi un aktuālos jautājumus;
  3. kļūt daļa no lielās biznesa inkubatoru dalībnieku saimes-kopienas, iespēju komunicēt ar to arī pēc apmācību programmas;
  4. atrast sadarbības partnerus;
  5. uzzināt par citiem Latvijas biznesa atbalsta instrumentiem uzņēmējiem.

Papildus informācija:

Uzzināt vairāk: inkubatori.magneticlatvia.lv/pirmsinkubacija/, pieteikties konsultācijai: www.go.liaa.gov.lv/

PINK_darba_burtnica_saturs