Pētnieces Dainas Grosas seminārs “Reintegrācija izglītības sistēmā un remigrējušo bērnu psihosociālā labsajūta: Latvijas pieredze”

7. aprīlī notika LU Filozofijas un socioloģijas institūta pētnieces DAINAS GROSAS seminārs “Reintegrācija izglītības sistēmā un remigrējušo bērnu psihosociālā labsajūta: Latvijas pieredze”.

Pētījumā apskatīta remigrējušo ģimeņu skolas vecuma bērnu pieredze atgriežoties vecāku (vai viena no vecāku) dzimtenē pēc dzīves ārpus Latvijas. Kādi ir bērnu izaicinājumi pie atgriešanās, mainot ģimenes gan valodisko, gan kulturālo vidi, skolas sistēmu, bērniem pārceļoties uz valsti, kurā, iespējams, agrāk nav dzīvots? Tiek apskatīts, kā ģimenes sagatavo bērnus uz pārcelšanos, vai iecerētais pie pārcelšanās piepildījies un kā ģimene un skola mijiedarbojas, lai bērnam vai jaunietim būtu viegli adaptēties. Pētījumā tiek sniegti dati gan no kvantitatīvas remigrantu aptaujas, gan kvalitatīvām intervijām ar remigrējušām ģimenēm un skolotājiem, un atbalsta personām, kuras ar ģimenēm saskārušās.

LU Diasporas un migrācijas pētījumu centrs dibināts 2014. gadā, pateicoties diasporas pārstāvju aktīvai ierosmei un Ārlietu ministrijas finansiālam atbalstam. Interesentus, kuri vēlas pieteikties LU DPMC jaunumiem vai piedalīties ar lekciju šajā semināru ciklā, lūdzu rakstīt uz e-pastu diaspora@lu.lv.

Informācija pārpublicēta no www.diaspora.lu.lv