Pašvaldību pārstāvji apgūst investoru uzrunāšanas zināšanas

Piektdien, 10. decembrī, Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs sadarbībā ar Latvijas investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) organizēja semināru “Pārdošanas prasmju apmācības pašvaldībām ārvalstu tiešo investīciju piesaistei”.

Pasākuma pirmajā daļā tika diskutēts par dāņu pieredzi komunikācijā ar iedzīvotājiem zaļās enerģijas jomā, kur kompānijas European Energy pārstāvji prezentēja sasniegto atjaunojamo enerģijas ieguvē no vēja un saules. Dānija darbojas šajā jomā jau no 1970. gadiem un šo valsti patiešām var nosaukt par zaļo risinājumu laboratoriju. Stāstījums par atjaunojamas enerģijas resursu (AER) izmantošanas priekšrocībām, ieguvumiem un arī izaicinājumiem ir īpaši lietderīgs, jo AER ir nākotne, un vēja vai saules parku infrastruktūra Latvijā būs jāattīsta jau tuvākajos gados.

Otrā un lielākā semināra daļa tika veltīta pārdošanas prasmju attīstībai. Balvu, Krāslavas, Līvānu, Preiļu, Rēzeknes novadu un Daugavpils un Rēzeknes valstspilsētu pašvaldību pārstāvji satikās klātienē, lai nodrošināt kvalitatīvu un uz visu klātesošo pieredzi balstītu zināšanu, pieredzes apgušanu. Mācības vadīja Valters Gražulis, kuram ir vairāk kā 13 gadu pārdošanas un vadības trenera pieredze Baltijas lielākajos uzņēmumos, sadarbības izveide ar pasaules mēroga investoriem, tai skaitā Āzijā, pēdējos 3 gados ir arī pieredze vadīt mācības Ukrainā un Baltkrievijā.

Valters Gražulis aizraujošā gaisotnē prezentēja klātesošajiem pārdošanas 70 gadu vēsturi un tad iesaistīja visus dalībniekus praktiskajos uzdevumus, palīdzot atrast sevī pārdevēja talantu. Pozicionēšanas metodes, aukstais zvans, pārdošanas e-pasts, prezentācijas formulēšana un vēl daudz interesantas un vērtīgas informācijas – katrs no dalībniekiem vai nu ieguva, vai nu atsvaidzināja atmiņā sen aizmirstas zināšanas, lai turpmāk pielietotu tās savā ikdienas darbā. Pateicoties trenerim pilnas dienas apmācības paskrēja nemanāmi, galvā atstājot vielu pārdomām.

Latgales uzņēmējdarbības centrs pateicas  LIAA par sadarbību semināra organizēšanā, European Energy pārstāvjiem un Valteram Gražulim par saturiski piepildītu pasākumu, ka arī viesu mājas “Zaļā sala” saimniecei par viesmīlību.

Informāciju sagatavoja Latgales uzņēmējdarbības centrs.