Notikusi Latgales SEZ Uzraudzības komisijas jaunievēlētā sasaukuma sēde

2021.gada 25.augustā Augšdaugavas novada Skrudalienas pagasta Silenē notika Latgales speciālās ekonomiskās zonas (LSEZ) Uzraudzības komisijas sēde. Būtiskākie sēdes laikā izskatāmie jautājumi – LSEZ Uzraudzības komisijas priekšsēdētāja un vietnieka apstiprināšana, kā arī jaunu investīciju projektu īstenošana Latgales SEZ teritorijā.

Sēdi atklāja Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs, Balvu novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs, aicinot izvirzīt kandidātus Uzraudzības padomes priekšsēdētāja un vietnieka amatam. Uzraudzības komisijas locekļiem balsojot, par Latgales SEZ Uzraudzības komisijas priekšsēdētāju tika ievēlēts Daugavpils domes deputāts Jānis Lāčplēsis, savukārt par priekšsēdētāja vietnieku tika apstiprināts Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods, kuri šos pienākumus pildīja arī līdz šim.

Sēdes turpinājumā LSEZ administrācijas pārstāvji informēja par Latgales speciālās ekonomiskās zonas līdzšinējiem darbības rezultātiem un nākotnes plāniem, kā arī iepazīstināja ar jaunajiem investīciju projektu pieteikumiem, kas paredz ieguldījumus 696 000 EUR apmērā.

Latgales SEZ Uzraudzības komisija atbalstīja jauna uzņēmuma pieteikumu par Latgales SEZ statusa piešķiršanu ražošanas teritorijai Daugavpils valstspilsētā: izvērtējot pārvaldē saņemto  SIA “METMATUS” dokumentāciju un uzņēmuma biznesa plānu, tika pieņemts lēmums iekļaut Latgales speciālajā ekonomiskajā zonā Daugavpils valstspilsētas teritoriju ar kopējo platību 0.8855 ha, kur SIA “METMATUS” (ražošanas uzņēmums, kas jau 17 gadus nodarbojas ar metālapstrādes instrumentu, darbarīku ražošanu un apstrādi, kā arī ar to vairumtirdzniecību) plāno realizēt investīciju projektu jaunu iekārtu iegādē uzņēmuma jaudas palielināšanai un komercdarbības paplašināšanai. Lēmumprojekts par teritorijas iekļaušanu Latgales speciālajā ekonomiskajā zonā tiks iesniegts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā atzinuma sniegšanai.

Kā viens no sēdē izskatāmajiem jautājumiem bija arī par jauna līguma slēgšanu ieguldījumu projekta “Pielāgošanas darbi SIA “SMD Baltic” ražošanas telpu paplašināšanai” īstenošanai, ko kapitālsabiedrība SIA “SMD Baltic” plāno īstenot uzņēmuma jaudas palielināšanai līdz 2022.gada 31.decembrim EUR 300 000 apmērā. Jāatzīmē, ka SIA “SMD Baltic”, kura darbības pamatvirzieni ir elektronisko plašu un elektronisko komponentu ražošana, Latgales SEZ kapitālsabiedrības statuss piešķirts 2019.gadā un līdz šim uzņēmums veiksmīgi īstenojis jau vairākus ieguldījumu projektus, rezultātā izveidojot vairāk par 30 jaunām darba vietām. Latgales plānošanas reģiona administrācijas vadītāja, LSEZ pārvaldniece Iveta Maļina – Tabūne, uzrunājot klātesošos Uzraudzības komisijas locekļus, atzīmēja, ka “SIA “SMD BALTIC”, darbojoties Latgales SEZ statusā, pēdējos gados strauji attīstījies. Ir redzams, ka uzņēmums aktīvi izmanto tās priekšrocības, ko sniedz dalība Latgales speciālajā ekonomiskajā zonā, lai attīstītu savu ražošanas kapacitāti”. Realizējot ieguldījumu projektu un paplašinot ražošanas telpas, tiek sagaidīts, ka rezultātā tiks paaugstināta uzņēmuma ražošanas jauda un izveidotas vismaz 6 jaunas darba vietas.

Sēdes noslēgumā Uzraudzības komitejas priekšsēdētājs Jānis Lāčplēsis un priekšsēdētāja vietnieks Andris Vaivods informēja, ka uz šo brīdi Latgales SEZ savu komercdarbību īsteno kopumā 20 kapitālsabiedrības, ar kurām noslēgti 39 ieguldījumu līgumi par kopējo summu 29,34 milj EUR un Latgales SEZ iekļautās teritorijas aizņem 84,57 ha lielu platību. Uzraudzības komisijas vadība pateicās visiem klātesošajiem par atbalstu un pauda apņēmību turpināt stiprināt Latgales SEZ darbību arī turpmāk.

Par likumā noteiktajām prasībām, kādām ir jāatbilst veiktajiem ieguldījumiem pretendējot uz SEZ tiešo nodokļu atvieglojumiem (uzņēmuma ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa atlaidēm (līdz 80%)), kā arī plašāku informāciju par Latgales SEZ darbības noteikumiem un iesniedzamo dokumentāciju iespējams saņemt, sazinoties ar Latgales SEZ pārvaldi: e-pasts: lsez@lpr.gov.lv , tālr.: 26511047.