Notiks videokonference par aktuālajiem Covid-19 ierobežošanas jautājumiem sociālās aprūpes centros

Labklājības ministrija un Latvijas Pašvaldību savienība ceturtdien, 14. janvārī, plkst. 9.30 rīkos  videokonferenci sociālās aprūpes centriem par aktuālajiem Covid-19 ierobežošanas jautājumiem.

Videokonferences laikā Labklājības ministrijas un Veselības ministrijas speciālisti informēs par epidemioloģisko drošības prasību striktu ievērošanu. Saistībā ar Covid-19 gadījumu skaita pieaugumu, labklājības ministre Ramona Petraviča nosūtījusi vēstuli sociālās aprūpes centriem, kurā vērš uzmanību uz veicamajiem pasākumiem, lai mazinātu Covid-19 infekcijas riskus. Tostarp akcentēts, ka katrā institūcijā jābūt ieviestai sistēmai, lai uzraudzītu darbinieku un iemītnieku veselības stāvokli. Par epidemioloģiskās drošības pasākumu precīzu ievērošanu un to ievērošanas kontroli atbild katras iestādes vadītājs personīgi.

Tiks runāts arī par praktiskiem aspektiem piemaksu kompensāciju nodrošināšanā. Kā zināms, valsts kompensē pašvaldībām 50% no izdevumiem, kas rodas saistībā ar piemaksām sociālajā aprūpē iesaistītajam personālam, kurš nodrošina Covid-19 klientu un kontaktpersonu aprūpi.  Kompensē izdevumus arī valsts dibināto sociālo pakalpojumu sniedzējiem vai tādu pakalpojumu sniedzējiem, kuriem noslēgts līgums ar Labklājības ministriju par sociālo pakalpojumu sniegšanu, par papildu izmaksām sociālajā aprūpē iesaistītajam personālam, kurš arī nodrošina Covid-19 klientu un kontaktpersonu aprūpi. Minētās izmaksas tiek kompensētas par periodu no 2020. gada 1. decembra līdz 2021. gada 30. jūnijam.

Videokonferences laikā tiks pārrunāti arī jautājumi par individuālo aizsardzības līdzekļu pieejamību sociālās aprūpes sistēmā un uzklausīta Veselības ministrijas informācija par plānotās vakcinācijas organizatoriskajiem  jautājumiem.

Attālinātajā konferencē aicinātas piedalīties pašvaldības atbildīgās amatpersonas un  ilgstošas sociālās aprūpes iestāžu darbinieki un citi sociālās jomas eksperti. Sekot videokonferencei var pieslēdzoties MS Teams platformā, izmantojot šo saiti: Click here to join the meeting vai arī skatoties tiešraidē LPS mājaslapas www.lps.lv sadaļā “Tiešraides-Videoarhīvs” vai sekojot šai saitei: www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/591-14-janvari-plkst-930-videokonference-socialas-aprupes-centriem un uzdodot jautājumus, sūtot tos uz e-pasta adresi tiesraide@lps.lv.

Avots: Labklājības ministrija