Notika kārtējā Latgales reģiona DI vadības grupas sanāksme

Šī gada 11. martā projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” (Nr.9.2.2.1./15/I/005) ietvaros notika kārtējā Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas (turpmāk – DI) vadības grupas sanāksme. Online tikšanās Zoom platformā piedalījās pašvaldību pilnvarotie pārstāvji, sociālo dienestu vadītāji un darbinieki, lai pārrunātu pakalpojumu sniegšanas progresu DI projekta mērķa grupām un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides aktualitātes.

Sanāksmes pirmajā daļā DI projekta komanda iepazīstināja klātesošos ar projekta aktualitātēm, DI plāna īstenošanas gaitu un veiktajām izmaiņām pašvaldību plānotajos infrastruktūras risinājumos. Tāpat klātesošie tika informēti par šī brīža sasniegtajiem rezultātiem sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu sniegšanā projekta mērķgrupām un izmaksātās kompensācijas apmēru Latgales reģiona pašvaldībām par sniegtajiem pakalpojumiem projekta mērķa grupām.

Sanāksmes laikā tika apspriesti jautājumi, kas skar pašvaldību pakalpojumu attīstību, sadarbību ar citām pašvaldībām, pieredzi pakalpojumu sniegšanā, problēmas un turpmākās darbības, kas saistītas ar DI projekta ieviešanu Latgales plānošanas reģionā.

Noslēgumā ikvienam bija iespēja padalīties ar savu pieredzi un uzdot jautājumus gan DI projekta komandai, gan kolēģiem no citām pašvaldībām. Šī iespēja arī tika aktīvi izmantota un, neskatoties uz online formātu, bija jūtams komandas gars, savstarpējs atbalsts un gatavība turpināt strādāt kopīga mērķa labā.

Pasākums notika 9.2.2.1.pasākuma „Deinstitucionalizācija” projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā”  (Nr.9.2.2.1./15/I/005) ietvaros.

Informāciju sagatavoja: Projekta ”DI Latgalē” sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīna Čimbaraite, t.: 654 40862, e-pasts: kristina.cimbaraite@lpr.gov.lv