Notika Dialogu platforma par jauniebraucēju līdzdalību

Biedrības “Patvērums “Drošā māja”” Dialoga platforma sadarbībā ar biedrību “Make Room” 2021.gada 27.maijā ZOOM platformā organizēja tikšanos par jauniebraucēju – ārvalstu studentu, patvēruma meklētāju, cilvēku ar bēgļa vai alternatīvo statusu – sabiedrisko līdzdalību un aktīvāku iesaisti sev nozīmīgu problēmu risināšanā, lai kopā ar NVO sektoru, sociālajiem uzņēmējiem, valsts un pašvaldības iestādēm pārrunātu jautājumus par iebraucēju līdzdalību.

Tikšanos ievadīja ANO Augstā komisāra bēgļu jautājumos biroja pārstāvis Karolis Zibas, klātesošos iepazīstinot ar prezentāciju par imigrantu un bēgļu līdzdalības galvenajiem principiem un pieejām.

Tikšanās turpinājumā biedrības “Make Room” direktors Miks Celmiņš iepazīstināja ar šobrīd īstenoto projektu “Make Room for an Inclusive Society (Veido vietu iekļaujošai sabiedrībai)”, kas tiek līdzfinansēts Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros – veiktās aptaujas rezultātiem un četru fokusdiskusiju apkopojumu, akcentējot galvenās problēmas. Tāpat “Make Room” aicināja valsts un pašvaldības iestādes, nevalstiskās organizācijas un sociālos uzņēmumus, kuri ikdienā strādā ar jauniebraucējiem un aktuālu problēmu risināšanu savā darbā iesaistīties diskusijā, kā arī aicināja apzināt Latvijas organizācijas un iestādes, kas būtu ieinteresēti veicināt pašu jauniebraucēju aktīvu iesaistīšanos integrācijas veicināšanā un pārmaiņu radīšanā.

Papildus informācija pieejama Biedrības “Patvērums “Drošā māja”” interneta vietnē patverums-dm.lv/ un www.facebook.com/Patverums.Drosa.Maja, kā arī biedrības “Make Room” interneta vietnē makeroomeu.com/about/makeroomlatvia/ un www.facebook.com/makeroomglobal