Noslēgusies starptautiska konference, kas veltīta diskriminācijas novēršanai Eiropā

No 28. – 30.jūnijam Carnikava kļuva par Eiropas atvērtības un cieņas galvaspilsētu, rīkojot Eiropas Komisijas programmas “Eiropa pilsoņiem” projekta “Eiropas pilsētas starpkultūru dialoga veicināšanā un migrantu un minoritāšu diskriminācijas mazināšanā” (612749-CITIZ-1-2019-1-LV-CITIZ-NT) starptautisko tiešsaistes konferenci ”Eiropas pilsētas diskriminācijas novēršanai, migrantu un mazākumtautību grupu stigmatizācijas novēršanai Eiropā”.

Pasākums pulcēja Latvijas un trīspadsmit citu valstu pārstāvjus no Starpkultūru organizāciju tīkliem, speciālistus no Albānijas, Bulgārijas, Grieķijas, Horvātijas, Itālijas, Lielbritānijas, Lietuvas, Maķedonijas, Nīderlandes, Polijas, Rumānijas, Serbijas un Spānijas. Pasākuma dalībniekiem trīs dienu sesijās bija iespēja piedalīties lekcijās, darba grupās un vērot labās prakses prezentācijas no Latvijas un citām Eiropas valstīm. Konference norisinājās tiešsaistē un organizatori bija parūpējušies, lai katram dalībniekam dotu iespēju iegūt vērtīgu informāciju, uzdot jautājumus un veidot jaunus kontaktus turpmākajai sadarbībai. Kā arī – pasākuma organizatori bija padomājuši par labsajūtas elementiem un interaktīviem brīžiem, lai izvairītos no zoom noguruma, piedāvājot iesaistīties labsajūtas aktīvās vingrošanas pauzēs, izbaudīt organizatoru sarūpētās un iepriekš visiem dalībniekiem pa pastu nosūtītās pusdienu kastītes saturu, kā arī noklausīties humora pilno stand up performanci komiķa Maksima Trivaškeviča izpildījumā.

Starptautiskajā tiešsaistes konferencē uzstājās Daiga Mieriņa, Carnikavas novada pašvaldības priekšsēdētāja, Vilis Zinkevičs, projektu vadītājs un Zane Pētere, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja, kuri sveica klātesošos un teica pasākuma ievadvārdus. Turpinājumā Bo Maria Daskalova informēja par Eiropas pilsētu ieguldījumu diskriminācijas novēršanā, par migrantu un mazākumtautību grupu tīklošanās iespējām Eiropā. Baiba Žiga runāja par migrantiem un bēgļiem kā pārmaiņu aģentiem daudzveidīgai sabiedrībai. Pirmās konferences dienas noslēgumā dažādības eksperta Rasma Pīpiķe runāja par dažādības anatomiju – potenciāls uzņemt sabiedrībā jaunpienācējus, izvairīties no stigmas un marginalizācijas.

Otrā konferences diena iesākās ar Spēka runu no Martas centra vadītājas Ilutas Lāces – kā rīkoties sadarbībā ar vietējām pašvaldībām minoritāšu/migrantu sieviešu iekļaušanas jomā, novēršot diskrimināciju un stigmatizāciju. Sarunu turpināja Didzis Meļķis – portāla ManaBalss galvenais redaktors. lv, referējot par iedzīvotāju līdzdalību vietējā pārvaldībā un tīklu veidošanā ar vietējām iestādēm, migrantu un minoritāšu iekļaušanu pārtraukšanas procesā. Trešajā konferences dienā klātesošajiem bija iespēja noklausīties Rīgas pašvaldības pieredzes stāstu starpkultūru pilsētvides pārskata jomā Ilonas Stalidzānes Spēka runā, kā arī gūt vērtīgu informāciju no Latvijas sadarbības tīkla “Dialoga platforma” pārstāves Sigitas Zankovskas – Odiņas runas par zināšanu un sadarbības spēku pārstāvētās organizācijas kontekstā. Konferences noslēgumā ar Latvijas labās prakses pieredzes stāstiem iedvesmoja iedzīvotāju aktīvistu kustības “Gribu palīdzēt bēgļiem” pārstāve Evita Strupiša un biedrības “Make Room” direktors Miks Celmiņš ar stāstu par savu pārstāvēto organizāciju.

Paldies starptautiskās tiešsaistes konferences organizētājiem un lektoriem par gūto neatsveramo inovatīvo pieredzi trīs dienu norises sesijās un darba grupās!

Papildus informācija par konferenci pieejama: www.facebook.com/interculturaldialoguenetwork/