Noslēgušās teorētiskās apmācības amatniekiem projekta Crafts ietvaros

Latgales plānošanas reģions projekta LV-RU-018 “Amatniecība bez robežām”, akronīms Crafts, organizēja bezmaksas apmācības, kurās piedalījās 40 esošie un topošie amatnieki, mājražotāji un mazie uzņēmēji.

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Latgales plānošanas reģions un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli. Programmas mājaslapa ir www.latruscbc.eu

Apmācības tika organizētas divās grupās: 2021. gada 29. un 30. jūlijā Daugavpilī “Park Hotel Latgola” un 2021. gada 17. un 18. augustā Rēzeknes novada Lūznavas pagastā, Lūznavas muižā. Katra grupai apmācības ilga 2 dienas, apmācību noslēgumā dalībnieki saņēma apliecības.

Apmācībās tika apskatītas sekojošas tēmas:

  • “Sociālo mediju lomu un to izmantošanu amatniecības produktu popularizēšanai”;
  • “Sevis prezentēšanu (etiķete, koptēla veidošana)”;
  • “Mūsdienīgu dizainu tradicionālajos amatniecības produktos (t.sk. iepakojums).

Dalībnieki apmācības novērtēja kā vērtīgas, tāpat bija milzīgs prieks satikties un strādāt klātienē. Kā atzina projekta vadītāja Natālija Kurakina, ka interese par iespēju piedalīties apmācībās bija ļoti liela, lai arī sākotnēji pēc attālinātos pasākumos pavadītās ziemas, cilvēki esot bijuši piesardzīgi.

Arī lektore Jeļena Šilonosova, pēc otrās grupas apmācībām  teica, ka bija liels gods kā lektorei piedalīties Latgales plānošanas reģiona rīkotajās apmācībās. Arī klausītāji bija ieinteresēti, izglītoti un pozitīvi noskaņoti cilvēki, kuri uzdeva vairākus jautājumus, droši stāstīja par sevi un saviem pakalpojumiem un nevienam nebija vēlmes skatīties savos mobilajos telefonos. Lektore piebilda, ka šāda veida projekti dod iespēju attīstīties, iepazīt vienam otru un ar gaišām domām turpināt strādāt tālāk.

Teorētiskajās apmācībās tika pārstāvētas plašas amatniecības jomas un bija iespēja iepazīties ar daudziem jauniem amatniekiem, kuri tikai sāk spodrināt savas prasmes. Piemēram, Madara Pavlovska no Bebrenes puses, kura kopā ar savu domubiedri  Madaru Pastari, ir izveidojušas dizaina un sietspiedes darbnīcu „Sēļu Vārdi” pēc apmācībām Daugavpilī  dalījās ar saviem iespaidiem: “Mēs darbojamies vēl tikai nepilnu gadu. Šis īsais laika posms ir kļuvis par aizraujošu meklējumu ceļu, kad ir šķetinātas visdažādākās idejas, lai pakāptos solīti tuvāk iecerētajam rezultātam, tādēļ vienmēr priecājamies paplašināt savu zināšanu loku un arī šīs apmācības ļāva sajust jaunus apvāršņus, iepazītie jomas kolēģi iedvesmoja raisīt jaunus ideju lidojumus. Kad šādi cilvēki ir vienkopus, tad tik tiešām šķiet, ka mēs varam vairāk, jo Latvijas lielākā bagātība ir tās cilvēki – radošie un tik krāšņi katrs ar savu īpašo stāstu.”

Savukārt, apmācību dalībniece no Rēzeknes Anita Kairiša, kam sirdslieta ir mandalas, atzīmēja, ka seminārs deva iedvesmu būvēt atgriešanās ceļu amatniecībā, izmantojot mūsdienīgākus risinājumus, paužot milzīgu pateicību lektorēm, kuras spēja runāt nevis tikai teorētiski, bet izmantojot savu personīgo pieredzi, gūtās atziņas un iesaistot dalībniekus diskusijās.

Abu posmu apmācību dalībnieki atzinīgi novērtēja lektoru profesionalitāti, kā arī īpaši pauda gandarījumu par iespēju strādāt praktiski – darba grupās. Tas ļāva ģenerēt jaunas idejas produktu un pakalpojumu virzīšanai mūsdienu tirgū ar tā specifikajām niansēm. Un visi, kā viens, atzina, ka tieši domu apmaiņa un kontaktu dibināšana ir papildus stimuls un iedvesma jaunam darba cēlienam.

Paldies visiem minēto apmācību dalībniekiem, kā arī īpašs paldies lektorēm Jeļenai Šilonosovai un Jekaterinai Vozņukai.

Projekta turpinājumā vēl tiks organizētas radošās darbnīcas un amatnieku tirdziņi, tāpēc aicinām sekot līdzi informācijai Latgales plānošanas reģiona mājas lapā un sociālajos tīklos.

Ar sīkāku informāciju par projektu var iepazīties šeit:  lpr.gov.lv/lv/regionalie_projekti/crafts/#.YPatl-gzZPY