Noslēgušās projekta PuMPuRS reģionālās konferences “Skola. Bērni. Vecāki”

No 2021.gada 2. līdz 6. augustam tika īstenotas Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta PuMPuRS tiešsaistes konferences, kur piecu dienu garumā projektā iesaistītie eksperti tikās ar pārstāvjiem no pieciem reģioniem visā Latvijā, lai pievērstu uzmanību:
– sadarbības veicināšanai ar vecākiem,
– personīgajai labizjūtai strādājot ar skolēniem, kuriem identificēti priekšlaicīgi mācību pārtraukšanas riski.
Latgales reģionālā konference norisinājās 2021.gada 5.augustā. Ņemot vērā to, ka 2021. gada pavasarī tika paplašināta projekta atbalsta saņēmēju mērķa grupa un tai pievienojās 1. līdz 4. klašu skolēni, konferencē īpaši tika uzsvērti tie aspektiem, kas būtiski visu vecumu bērniem sākot no 1. klases, līdz par vidusskolas skolēniem un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem, lai samazinātu to skolēnu skaitu, kas pirms laika pārtrauc mācības.
Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riski var skart izglītojamos ikvienā ģimenē. Skolu un vecākus vieno bērni, un tieši skolas sadarbība ar ģimeni var novērst izglītojamā risku pamest mācības. Covid-19 pandēmijas laikā vēl asāk iezīmējās vecāku un pedagogu sadarbības aktualitāte, ir jāmeklē mūsdienīgas sadarbības formas, kas ilgtermiņā veidotu draudzīgu un atbalstošu vidi bērniem.

 

Konferences norisē piedalījās Izglītības un kvalitātes valsts dienesta vadītāja Inita Juhņēviča, kura atgādināja par būtisko – kvalitāte nav aizpildīts žurnāls vai atskaišu lapa. Mums ir jāmāk pieņemt arī to, ka bez emocionālās vides sakārtošanas – mērķus sasniegt nevarēsim!
Savukārt projekta PuMPurs vecākā eksperte Kristīne Liepiņa palīdzēja saprast, kas ir svarīgākais, lai atbalsts sasniegtu bērnus un jauniešus un dalījās savā pieredzē un ieteikumos. No Latgales reģiona savu redzējumu un pieredzes stāstu par projekta īstenošanas gaitu sniedza Dina Ļecka, kura ir projekta koordinatore Daugavpils tehnikumā.
Jāatzīmē, ka projekta PuMPuRS konferences satura veidošanā piedalījās arī  vecāku organizācijas Mammamuntetiem.lv pārstāvji, kas parādīja to, kā skolu un skolotājus redz vecāki.
Projekta ietvaros tika iepazītas arī divas ekspertes: uzvediba.lv vadītāja Līga Bērziņa un klīniskā psiholoģe Sanita Aispure, kuras lika un kārtoja nezināmo, kopīgi meklēja atbildes uz jautājumiem – par pašu pedagogu personīgajiem resursiem, darbu ar sarežģītiem vecākiem un māku atpazīt signālus, kas liecina par to, ka ir jārīkojas!
Konferences ietvaros dalībniekiem bija iespēja piedalīties un radoši līdzdarboties divās darbnīcās: “Pieaugušo savstarpējās sadarbības, labizjūtas veicināšana starp skolu komandām un izglītojamo vecākiem” un  “Atpazīsti signālus! Kā stiprināt izglītojamo un visu klasi PMP risku gadījumā?”.
Paldies projekta PuMPurs radošajai komandai par lielisko iespēju sekot līdzi profesionāli sagatavotajai konferencei!

Visu konferenču ieraksti pieejami: www.pumpurs2021.lv

Avots: Pumpurs.lv