Noslēdzies bērnu radošo darbu konkurss “Latvija manā sirdī 2021”

Latgales plānošanas reģions sirsnīgi pateicas visiem konkursa “Latvija manā sirdī 2021” dalībniekiem! Šogad konkurss norisinājās no 2. līdz 30. novembrim un mēs ļoti priecājamies, ka tā ietvaros tika saņemti skaisti, prieka pilni un patriotiskām noskaņām apvīti 103 bērnu radošie darbiņi – foto, zīmējumi un video, kas tika publicēti Es atgriežos Latgalē  lapā sociālajā tīklā Facebook un nodoti publiskai balsošanai. 

Izsludinātā konkursa mērķis bija veicināt bērnos patriotismu un veidot izpratni par Latvijas vēsturi un valsts svinamajām dienām, lietderīgi un radoši pavadot brīvo laiku, kā arī vienot vietējo un diasporas ģimeņu bērnus radošā aktivitātē, caurvijot dzimtenes mīlestības tematu.

Savukārt konkursa uzdevumi:

  • attīstīt bērnu radošo domāšanu, iztēli, oriģinalitāti, paust viņu izpratni par Latvijas vēsturi un valsts svinamām dienām, lietderīgi un radoši pavadot brīvo laiku;
  • veidot saikni starp Latvijas un diasporas bērniem, iesaistot vietējā reģiona bērnus, tostarp remigrantu un repatriantu bērnus, kā arī potenciālos remigrantus, kas dzīvo ārpus Latvijas, diasporas locekļus, latviešu skoliņu skolēnus un pedagogus;
  • veicināt sabiedrības vienotību, veidojot patriotisma garu caur saliedējošām un radošām aktivitātēm, iesaistot ģimenes locekļus.

Rezultātu apkopojums:

Paldies visiem dalībniekiem par piedalīšanos un radošo ideju izpildījumu!

Ar individuālo uzvarētāju darbiņiem iespējams iepazīties:

  1. Valērijas radošais darbiņš
  2. Madaras radošais darbiņš 
  3. Ričarda radošais darbiņš

Ar grupu uzvarētāju darbiņiem iespējams iepazīties:

  1. Daugavpils 12. PII grupiņa “Mēnestiņš” radošais darbs 
  2. Daugavpils 7. PII grupiņa “Dārziņš” radošais darbs
  3. Daugavpils 14. PII radošais darbs

Organizatori sazināsies ar laureātiem par pārsteiguma balviņu saņemšanu.

Uz tikšanos nākamajos Latgales plānošanas reģiona organizētajos konkursos!

 

Papildus informācija:
Latgales plānošanas reģiona remigrācijas koordinatore Astrīda Leščinska, astrida.lescinska@lpr.gov.lv.