Noslēdzies bērnu radošais konkurss „Vasals kai pyupols!”

Ir noslēdzies Latgales plānošanas reģiona rīkotais bērnu radošais konkurss „Vasals kai pyupols!”.

Konkursa mērķis bija veicināt izpratni bērniem, kā lietderīgi pavadīt brīvo laiku, kā saglabāt pozitīvu noskaņojumu pašizolācijas laikā, sagaidot Lieldienas.

Konkursa uzdevumi bija:

  • attīstīt bērnu radošo domāšanu, iztēli, paust viņu pieredzi par brīvā laika pavadīšanu pašizolācijas laikā, gatavojoties Lieldienām;
  • veidot saikni starp Latvijas un diasporas bērniem, iesaistot vietējā reģiona bērnus, tostarp remigrantu un repatriantu bērnus, kā arī potenciālos remigrantus, kas dzīvo ārpus Latvijas, diasporas locekļus, latviešu skoliņu audzēkņus un pedagogus.
  • veicināt sabiedrības vienotību, veidojot pozitīvu un možu garu caur saliedējošām un radošām aktivitātēm, iesaistot ģimenes locekļus.

Konkurss norisinājās no 2021.gada 26.marta līdz 14. aprīlim. Vietnes Facebook lapā Es atgriežos Latgalē, tika publicēti 53 iesūtītie radošie darbi – zīmējumu, foto, video formātos, kas tika nodoti publiskajai balsošanai.

Apkopotie konkursa rezultāti:

Ar grupu uzvarētāju darbiņiem var iepazīties šeit:

1. Ērgļu vidusskolas 2.klase (165 like)

2. Daugavpils 12PII  grupa “Mēnestiņš”  (153 like)

3. Trikātas pamatskolas pirmsskolas grupa “Pūcēni”  (151 like)

Ar individuālo uzvarētāju darbiņiem var iepazīties šeit:

  1. Miks Prikulis  (277 like)
  2. Paula Upeniece  (235 like)
  3. Adrians Zambergs  (179 like)

Žūrijas simpātijas balvu saņem Andžejs Harlovskis .

Paldies visiem dalībniekiem par piedalīšanos!

Konkursa organizatori sazināsies ar uzvarētājiem par pateicību un balvu saņemšanu. Pateicības par piedalīšanos saņems katrs konkursa dalībnieks, kā arī pedagogi, kas sagatavoja bērnus dalībai konkursā. Uz tikšanos nākamreiz!

Saulainu un skaistu pavasari vēlot,
Latgales plānošanas reģiona administrācijas
vadītāja Iveta Maļina – Tabūne