Norisināsies ikgadējā konference sociālā darba speciālistiem “Cilvēks. Ģimene. Kopiena.”

10. septembrī no plkst. 10.00 – 15.30 tiešsaistē norisināsies ikgadējā konference sociālā darba speciālistiem “Cilvēks. Ģimene. Kopiena.”, kura tiek rīkota Labklājības ministrijas projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” ietvaros.

Konferences centrā cilvēks kā vērtība, atgādinot, ka politikas plānošanas un ieviešanas procesā vienmēr fokusā jāpatur cilvēks. Runāsim par ģimeņu vajadzībām, un to, cik ļoti tās ir mainīgas mūsdienu realitātē, akcentējot gan tēva lomu ģimenē, gan pieaugošo nepieciešamību pēc ģimenes asistenta pakalpojuma. Konferences trešā daļa šogad veltīta sociālajam darbam ar kopienu, sociālā darbinieka lomai un vietai pašvaldībā, kā arī sadarbības iespējām vietējās kopienas labklājības veidošanā.

Tiešraide skatāma projekta Facebook lapā: šeit.

Pasākums tiek organizēts Eiropas Sociālā fonda projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” ietvaros. Projekts uzsākts 2015. gada aprīlī un turpināsies līdz 2023. gada decembrim.