Multimediālās interaktīvās ekspozīcijas “Ūdens” virtuālais apskats

Latgales plānošanas reģions pārrobežu sadarbības projekta LV-RU-003 “Tīrs ūdens programmas reģioniem” (akronīms Pure Water) ietvaros ir izstrādājis divus video stāstus par multimediālo interaktīvo ekspozīciju “Ūdens”, caur kuriem var virtuāli iepazīties ar ekspozīcijas multimediālām instalācijām „Ūdens ceļojums” un „Mazie ūdens iemītnieki”.

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Latgales plānošanas reģions un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

„Ūdens ceļojums” ir interaktīvās multimediālās ekspozīcijas “Ūdens” pirmā instalācija, kura tika izveidota ar mērķi skaidrot ekspozīcijas apmeklētājiem par dzeramā ūdens ceļu no pazemes līdz krāniem mūsu mājokļos, kā arī cilvēku patērētā ūdens tālāko ceļu pa kanalizācijas sistēmām. Video stāstos ir attēlotas vienas ģimenes dažādas sadzīviskas situācijas, kādās mēs visi varētu nonākt- virtuves izlietnes stāsts, kurā rodas aizsprostojums un ūdens pārtek, veļas mašīnas stāsts, kurā redzams, kā ūdens maina krāsu un sabojā gaišās drēbes, klozetpoda stāsts, kurā čība pa kanalizācijas trubu aizslīd līdz tālākam līkumam. Kāpēc tas viss notiek un kādas tam visam sekas? Skaties vērīgi video šeit:  www.youtube.com/watch?v=C6rjmG5cBLQ

„Mazie ūdens iemītnieki” ir interaktīvās multimediālās ekspozīcijas “Ūdens” otrā instalācija, kuras galvenā ideja ir parādīt upes, ezera, dīķa, purva, jūras mazos iemītniekus. Šo pašu ūdens iemītnieku piktogrammas un latīniskie nosaukumi un apraksti ir redzami uz blakus esošās sienas UV gaismā izgaismojot ar lukturīšiem. Ekspozīcijas ekrānos redzams skats no ūdens gultnes pret debesīm.

Video skatāms šeit: www.youtube.com/watch?v=v4DHUy3VyCY

Multimediālās interaktīvās ekspozīcijas “Ūdens” atvēršana plānota drošos epidemiloģiskos apstākļos, festivāla “Ūdens resursu popularizēšana” ietvaros, kura īstenošanas laiks plānots 2022.gada pavasarī-vasarā.

Ekspozīcijas “Ūdens” izstrādes pakalpojuma sniedzējs – SIA “SOLAVI” un video izstrādājs -SIA “Orglab”.