Mazinoties saslimstībai, pasākumos varēs pulcēties vairāk apmeklētāju

Samazinoties saslimstības ar Covid-19 rādītājiem, valstī tiek paplašinātas pulcēšanās iespējas, tajā skaitā arī publiskos un privātos pasākumos, paredz Ministru kabineta (MK) sēdē veiktie grozījumi normatīvajā regulējumā, ziņots Kultūras ministrijas tīmekļa vietnē.

Izmaiņas vispārējos pulcēšanās nosacījumos paredz, ka uz ikvienu sabiedrības locekli attiecas iespēja telpās tikties līdz 20 personām, bet ārpus telpām līdz 50 personām gan privātās, gan publiskās norisēs, tāpat kā iepriekš, turpinot ievērot 2 metru distanci (izņemot vienas mājsaimniecības pārstāvjus), un lietojot mutes un deguna aizsegus telpās. Savukārt vakcinētas vai Covid-19 pārslimojušas personas, tāpat kā līdz šim, varēs tikties bez skaita ierobežojuma, neievērojot 2 metru distanci un nelietojot mutes un deguna aizsegus.

Organizētos pasākumos jaukta tipa publikai, kuros piedalās gan vakcinēti, gan Covid-19 pārslimojuši, gan pirms pasākuma Covid-19 testu veikuši apmeklētāji, uzrādot atbilstošu digitālo sertifikātu, pieļaujamais apmeklētāju skaits palielināts līdz 500 personām telpās un 1000 personām ārpus telpām. Šādos pasākumos joprojām būs jāievēro iepriekš noteiktās drošības prasības: pasākumā jābūt personalizētām sēdvietām (blakus sēdvietās var atrasties ne vairāk kā 2 personas, kuras nav no vienas mājsaimniecības, un ne vairāk kā 4 personas no vienas mājsaimniecības); telpās pasākums nedrīkst būt ilgāks par 4 stundām (pēc 2 stundām jābūt 15 minūšu pauzei, telpu vēdināšanai), nedrīkst pieļaut apmeklētāju / personāla drūzmēšanos. Taču mainīts nosacījums par mutes un deguna aizsegu lietošanu – apmeklētājiem tas arvien būs jālieto pasākumos, kuri notiek telpās, bet nebūs jālieto pasākumos ārpus telpām, ja apmeklētāji atrodas fiksētās, personalizētās sēdvietās. Mainīts arī norises laiks, kad šāda veida pasākumi jaukta tipa publikai var notikt, pagarinot to līdz plkst. 24:00.

Kultūras ministrijas tīmekļa vietnē km.gov.lv pieejamas arī infografikas pasākumu rīkotājiem par divu tipu kultūras norišu organizēšanu: