Ludzas pusē atklāj jaunu Latgales dižakmeni

Valsts mežu apsaimniekotāja AS “Latvijas valsts meži” (LVM) Ziemeļlatgales reģiona plānotājs Aivars Paulins, veicot darba pienākumus Ludzas novada Pildas pagastā, atklājis līdz šim vēl nemanītu dižakmeni, informē LVM.

“Pavisam nejauši pamanīju kokos noslēpušos lielu akmeni. Sākumā akmeni noturēju par zemes uzbērumu, taču pieejot tam tuvāk, biezais sūnu apaugums lika mainīt domas. Zem sūnām izrādījās guļam liels akmens,” par reto atradumu stāsta plānotājs Aivars Paulins.

Dižakmens līdz šim nebija reģistrēts dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols” un tam vēl nav dots nosaukums. Sistēmā “Ozols” ir apkopota informācija par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, mikroliegumiem, īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem, apsaimniekošanas pasākumiem, tūrisma infrastruktūru īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, bioloģiskās daudzveidības monitoringa dati un citi dati, kas aktuāli dabas aizsardzības jomā.

Vairāk informācijas par Latvijas dižakmeņiem.

www.youtube.com/watch?v=biDOJKP5qoI