Ludzā uzsākti pilskalna teritorijas labiekārtošanas darbi

17. novembrī tika sasaukta pirmā būvdarbu vadības apspriede un jau šonedēļ tiek uzsākti Ludzas pilsdrupu atsegto mūru konservācijas un pilskalna teritorijas labiekārtošanas būvdarbu 1. kārtas darbi. Būvdarbu laikā tiks veikta gājēju tilta izbūve, atsegtā pagalma bruģa konservācija un skatu platformas izbūve (pa atsegtā bruģa perimetru), daļēja apgaismojuma (t.sk. galvenās pils izgaismošana) un elektronisko sakaru tīklu izbūve, izveidota apmeklētāju uzskaitīšanas sistēma un uzstādīti informatīvie stendi.

Būvdarbus veic SIA „Warss+”, būvuzraudzību nodrošina SIA „Jurēvičs un partneri”, autoruzraudzību – tehniskā projekta izstrādātājs SIA „DJA”. Būvdarbus plānots paveikt 6 mēnešu laikā, neieskaitot nepieciešamo tehnoloģisko pārtraukumu ziemas periodā, kad darbus nebūs iespējams veikt.

2018.-2019. gadā veiktie Ludzas pilsdrupu konservācijas 2. un 3.kārtas darbi un šogad uzsāktie Ludzas pilsdrupu atsegto mūru konservācijas un pilskalna teritorijas labiekārtošanas darbi tiek īstenoti Eiropas reģionālās attīstības fonda specifiskā atbalsta mērķa 5.5.1. projekta “Rīteiropas vērtības” (Nr. 5.5.1.0/17/I/007) ietvaros. Projekta mērķis ir saglabāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu Latgalē ar augstu simbolisko vērtību un devumu vietējās, nacionālās un eiropeiskās identitātes stiprināšanai, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus ilgtspējīgai ekonomiskās izaugsmes veicināšanai reģionā.

 Informāciju sagatavoja: projektu vadītāja Ilona Rimša