LSM: Uzņēmēju lieliem investīciju projektiem novirza 58,5 miljonus eiro

Valdība 6. jūlijā apstiprinājusi jaunu atbalsta programmu uzņēmējiem lieliem, vismaz 10 miljonu vērtiem investīciju projektiem. Programmas īstenošanas laikā plānots sniegt atbalstu 5–6 projektiem 58,5 miljonu eiro vērtībā, informēja Ekonomikas ministrijā (EM).

Uzņēmēji varēs saņemt aizdevumu līdz 75% no projekta kopsummas, bet ne vairāk kā 15 miljonus eiro, ja aizdevumu izsniegs “Altum”; un bez maksimālā ierobežojuma, ja aizdevumu piešķirs cits finansētājs. Kapitāla atlaides pamatsummas dzēšanai maksimālais apmērs būs līdz 30% no aizdevuma summas, bet ne vairāk kā 10 miljoni eiro, ko piešķirs pēc pirmā nostrādātā gada no projekta realizācijas brīža.

Atbalstu plānots piešķirt projektiem, kur:

  • paredzētais ieguldījumu apjoms ir vismaz 10 miljoni eiro;
  • plānots īstenot kādā no RIS3 jomām – zināšanu ietilpīga bioekonomika; biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, farmācija; fotonika un viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas; viedā enerģētika un mobilitāte; informācijas un komunikācijas tehnoloģijas;
  • paredzēti ieguldījumi jaunos pamatlīdzekļos;
  • ja nekustamais īpašums, kurā veiks un izmantos ieguldījumus, ir īpašumā vai uz to ir ilgtermiņa nomas tiesības vismaz uz aizdevuma termiņu + 5 gadi no projekta realizācijas brīža lielajiem komersantiem un 3 gadi vidējiem komersantiem;
  • neparedz atbalstu transportlīdzekļu iegādei.

Kapitāla atlaidi piešķirs, ja tiks sasniegti četri no šādiem pieciem kritērijiem:

  • mēneša vidējā bruto darba samaksa darbiniekiem nav mazāka par mēneša vidējās bruto darba samaksas apmēru reģionā iepriekšējā gadā, kam piemērots koeficients 1,3 (izņemot Rīgu, kur mēneša vidējā bruto darba samaksa darbiniekiem nav mazāka par mēneša vidējās bruto darba samaksas apmēru tautsaimniecībā iepriekšējā gadā, kam piemērots koeficients 1,3), kas jāsaglabā vismaz 5 gadus no projekta īstenošanas brīža;
  • preču vai pakalpojumu eksporta apjoms ir vismaz 3 miljoni eiro pēc investīciju projekta īstenošanas;​
  • investīciju projekta īstenošanas rezultātā uz katriem kapitāla atlaides 250 000 eiro ir radīta viena jauna darbavieta ar pilnu darba slodzi un kopā ir radītas ne mazāk kā 12 jaunas darbavietas ar pilnu darba slodzi;
  • komersanta kopējais ieguldījumu apjoms pētniecībā un attīstībā triju gadu periodā pēc investīciju projekta īstenošanas ir vismaz 250 000 eiro;
  • vismaz 20% no investīciju projekta ieguldījumiem ir vērsti uz ieguldījumiem zaļo tehnoloģiju izmantošanā.

Aizdevums tiks sniegts līdz 20 gadiem. Programmas ietvaros plānots sniegt atbalstu 5–6 projektiem 58,5 miljonu eiro vērtībā.

Atbalsta programmas finansējumu veidos neiztērētie finanšu līdzekļi vairākās “Altum” atbalsta programmās – portfeļgarantijas sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju – juridisko personu – kreditēšanas veicināšanai, aizdevumi un to procentu likmju subsīdijas komersantiem konkurētspējas veicināšanai un garantijas lielajiem komersantiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība.

Detalizēti ar atbalsta programmas nosacījumiem – Ministru kabineta noteikumiem “Noteikumi par aizdevumiem ar kapitāla atlaidi investīciju projektiem komersantiem konkurētspējas veicināšanai” var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.

Avots: LSM.LV