LSM: Cik viegli vai grūti ir integrēties cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem?

Cik viegli vai grūti ir integrēties cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem?

Kāda ir sabiedrības attieksme un ko nepieciešams darīt, lai to mainītu, jo tā joprojām ir tālu no vēlamās?

Garīga rakstura vai funkcionālie traucējumi ir uztverami līdzīgi kā citas slimības, kas cilvēka dzīvi ietekmē, bet nedefinē to, kas viņš ir. Svarīgi apzināties, caur kādu prizmu mēs šos cilvēkus redzam – caur diagnozes, prasmju un spēju trūkuma prizmu vai spējam ieraudzīt ar talantu un dotībām apveltītas personības.

Raidījuma viesi – psiholoģe, kampaņas “Cilvēks, nevis diagnoze” eksperte Ilze Dreifelde un resursu centra cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „Zelda” vadītāja Ieva Leimane-Veldmeijere.