LRT: Preiļos īsteno deinstitucionalizācijas projektu

2019.gadā Preiļu novadā tika uzsākta Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Preiļu novadā” īstenošana. Tā viens no galvenajiem mērķiem ir izveidot dzīvošanai nepieciešamo infrastruktūru personām ar garīga rakstura traucējumiem, tādējādi sekmējot viņu integrāciju sabiedrībā.

 

Avots: Latgales Reģionālā Televīzija