LPS Veselības un sociālo jautājumu komiteju vadīs LPRAP priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs

Par Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Veselības un sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāju vienbalsīgi ievēlēts Balvu novada domes un Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs, bet par viņa vietniekiem – pašvaldību vadības pārstāvji, kam ir uzkrāta liela pieredze veselības un sociālo jautājumu jomā.

Komitejas priekšsēdētāja vietnieka amatā no valstspilsētu grupas vienbalsīgi ievēlēts Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Vanags, bet no novadu grupas – Saldus novada domes priekšsēdētāja vietniece Inta Vanaga. Abi vietnieki ir uzkrājuši ievērojamu pieredzi darbā ar veselības aprūpes un sociālās jomas jautājumiem.

“Veselības aprūpe un sociālie jautājumi ikvienā pašvaldībā ir starp prioritātēm, jo tie skar ikvienu iedzīvotāju. No tā, cik profesionāli šīs jomas tiks koordinētas, ir atkarīga ikviena iedzīvotāja labsajūta un labklājība, tāpēc ir svarīgi, lai arī LPS komiteju vadītu pašvaldību politiķi, kuri ir zinoši par veselības un sociālās aprūpes jomu, jo tā mēs kopīgiem spēkiem varēsim mazināt iedzīvotāju sociālo nevienlīdzību un uzlabot pakalpojumu sniegšanu ikvienā pašvaldībā,” pauž LPS priekšsēdis Gints Kaminskis.

Šī bija komitejas pirmā sēde pēc jūnijā notikušajām pašvaldību vēlēšanām, un tajā piedalīties un informēt par nozares aktualitātēm bija aicināti veselības ministrs Daniels Pavļuts un labklājības ministrs Gatis Eglītis.

Stāstot par aktualitātēm Covid-19 pandēmijas ierobežošanā, veselības ministrs informēja, ka lielie vakcinācijas centri pašvaldībās darbosies līdz 31.augustam, tāpēc būs jāmeklē jaunas telpas šī procesa turpināšanai un pašvaldībām arī turpmāk būs liela loma vakcinācijas procesa nodrošināšanā. Ministrs brīdināja, ka rudenī, iestājoties vēsajam laikam un iedzīvotājiem atkal vairāk uzturoties iekštelpās, ir gaidāma saslimstības palielināšanās. Viens no veidiem, kā slimības izplatību mazināt, ir vakcinācija, un šajā jomā cer uz pašvaldību atbalstu un iesaistīšanos, tostarp nodrošinot ar savām telpām vakcinācijas veikšanai.

Viens no aktuālākajiem jautājumiem saistībā ar Covid-19 ir mācību procesa nodrošināšana klātienē, un komitejas dalībnieki saņēma ministra apstiprinājumu, ka tā arī ir Veselības ministrijas prioritāte un skolu masveidīga slēgšana lielas saslimstības gadījumā būs pēdējais solis.

Savukārt labklājības ministrs Gatis Eglītis klātesošos informēja, ka ministrija tuvākajā laikā Ministru kabinetā iesniegs atjaunoto Covid-19 izplatības mazināšanas plānu sociālās aprūpes centros. Kā citas aktualitātes ministrs minēja nodarbinātības veicināšanu, atbalsta sniegšanu bezdarbniekiem, kā arī bērnu tiesību un ģimenes aizsardzības jomas uzlabošanu.

Ministrs pašvaldību pārstāvjus informēja, ka prioritārie pasākumi nākamā gada labklājības budžetā būs sociālās aprūpes centru darbinieku atalgojums, atalgojuma palielināšana sociālajiem darbiniekiem, ienākumu palielināšana pensionāriem, kā arī ikgadējā pensiju indeksācija.

LPS priekšsēdis Gints Kaminskis aicināja labklājības ministru ikgadējās sarunās par nākamā gada valsts budžetu paredzēt finansējumu pašvaldībām sociālo pakalpojumu apvienošanai, jo šajā jomā pašvaldībām nākamajā gadā būs nepieciešams papildus finansējums.

Labklājības ministrs pauda izpratni par izaicinājumiem pašvaldībām, kas saistīti ar Administratīvi teritoriālo reformu un veicamajām pārmaiņām arī sociālo pakalpojumu sniegšanas jomā, kur apvienotajām pašvaldībām bieži vien ir bijusi atšķirīga prakse.

Ella Pētermane, Latvijas Pašvaldību savienības Komunikācijas nodaļas vadītāja, padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos,
Mobilais tālrunis: +371 29496976, Ella.petermane@lps.lv