Latgales plānošanas reģions izsaka pateicību 75 absolventiem no visām pašvaldībām

Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar pašvaldībām turpina aizsākto tradīciju – labāko absolventu godināšanu. Arī šogad tiks pasniegti pateicības raksti absolventiem. Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks, novērtējot jauniešu ieguldīto darbu un laiku, lai piedalīties dažādos pasākumos un ar to popularizētu Latgali, izteicis pateicību 75 reģiona profesionālo un vispārizglītojošo vidusskolu, ģimnāziju un koledžu absolventiem.

Latgales plānošanas reģiona pateicības raksti par labām un teicamām sekmēm mācībās un aktīvu dalību skolas un novada sabiedriskajā dzīvē tiks pasniegti:

Aglonas novada Aglonas vidusskolas absolventēm Katrīnai Valainei, Dacei Daukštei, Aigai Kroičai;

Baltinavas novada Baltinavas vidusskolas absolventēm Kitijai Keišai un Zanei Taborei;

Balvu novada Bērzpils vidusskolas absolventei Marijai Zdanovičai, Tilžas vidusskolas absolventiem Elijai Bērzišai un Rovenam Timoškānam, Balvu Valsts ģimnāzijas absolventiem Dāvim Biseniekam, Anetei Bērziņai, Elijai Dmitrijevai un Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskolas absolventēm Sindijai Danielai Vizulei un Dinijai Sekačai;

Ciblas novada Ciblas vidusskolas absolventiem Izabellai Stelikovai, Madarai Domarkai, Jānim Kalvānam;

Dagdas novada Dagdas vidusskolas absolventēm Janai Poļakai un Karīnai Kuzmenko, Ezernieku vidusskolas absolventei Janai Zlobinai;

Daugavpils pilsētas Daugavpils Valsts ģimnāzijas absolventiem Viktorijai Kolomažņikovai, Ingrīdai Mendriķei, Laurai Vucenai, Arturam Ozerskim, Daugavpils 12. vidusskolas absolventiem Edgaram Škaparam un Arturam Semjonovam un Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola-licejs absolventēm Julijai Zabrodinai, Natalijai Koreņevskai;

Daugavpils novada Sventes vidusskolas absolventam Aleksejam Suveizdam, Špoģu vidusskolas absolventiem Edmundam Lukaševičam un Aleksandrai Vereščaginai, Salienas vidusskolas absolventēm Samantai Afanasevičai un Anastasijai Zavadskai;

Ilūkstes novada Ilūkstes Raiņa vidusskolas absolventiem Aleksejam Formanickim un Vladam Sokolovam;

Kārsavas novada Kārsavas vidusskolas absolventiem Šarlotei Lorijai Naglei, Signijai Igaunei, Robertam Dovgiallo un Malnavas koledžas absolventiem Sandim Kazakam, Kristeram Kaņepem;

Krāslavas novada Krāslavas Varavīksnes vidusskolas absolventei Viktorijai Petrovskai un Krāslavas Valsts ģimnāzijas absolventei Lāsmai Batarāgai;

Līvānu novada Līvānu 1. vidusskolas absolventēm Ilzei Skutelei, Anetei Bērzkalnai, Līvānu 2. vidusskolas absolventam Vladislavam Savenko un Rudzātu vidusskolas absolventēm Ivetai Āboliņai un Irinai Freimanei;

Ludzas novada Ludzas pilsētas ģimnāzijas absolventiem Dairim Brilim, Madarai Cibuļskai, Līgai Igovenai;

Preiļu novada Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas absolventēm Nikolai Djubinai, Unai Kraupšai un Preiļu 2. vidusskolas absolventiem: Darinai Piskunovai, Aleksandram Pahomovam;

Rēzeknes pilsētas Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas absolventēm Sanitai Bērziņai un Lienei Bērziņai;

Rēzeknes novada Kaunatas vidusskolas absolventei Danielai Dukštai, Nautrēnu vidusskolas absolventam Viktoram Drozdovam, Dricānu vidusskolas absolventam Andrim Keidānam un Maltas vidusskolas absolventei Lanai Delikatnajai;

Riebiņu novada Riebiņu vidusskolas absolventēm Karinai Komlačovai, Viktorijai Pauniņai;

Rugāju novada Rugāju novada vidusskolas absolventam Elgaram Adelčam;

Vārkavas novada Vārkavas vidusskola absolventiem Andrejam Ločam, Kristianam Plotam, Sigitai Stivriškai;

Viļakas novada Viļakas Valsts ģimnāzijas absolventiem Mairim Urbānam, Edīnai Kļavai, Dinijai Šimanovskai un Rekavas vidusskolas absolventei Vinetai Vizulei;

Viļānu novada Viļānu vidusskolas absolventēm Annai Aksjonovai, Katei Katarīnai Vinogradovai, Elīnai Kroičai;

Zilupes novada Zilupes vidusskolas absolventēm Viktorijai Atmanei, Kristīnei Gromai un Leorai Lipstei.

Pateicības raksti jauniešiem tiks pasniegti izlaidumos visās Latgales pašvaldībās.

Informāciju sagatavoja: LPR sabiedrisko attiecību speciālists Oskars Zuģickis.