LPR informē, ka ar 13.04.2021. Balvu apkaimē tiks atjaunoti sekojošu maršrutu reisi skolēnu mācību laikā

Latgales plānošanas reģions informē, ka ar rītdienu 13.04.2021. tiks atjaunoti sekojošu maršrutu reisi skolēnu mācību laikā:

1. maršruts Nr.6002 Balvi-Gariesili-Balvi reisus Nr.03 plkst.6.30 no Balvu AO un Nr.04 plkst.14.45 no Balvu AO

2. maršruts Nr.5048 Balvi-Upetnieki-Balvi reisu Nr.05 no Balvu AO plkst.6.30

3. maršruts Nr.6454 Balvi-Upetnieki-Rugāji reisu Nr.04 plkst.16.10 no Rugājiem .