LM aicina piedalīties tiešsaistes Zoom konferencē un seminārā par atbalsta personas lēmumu pieņemšanā pakalpojumu

Pakalpojums, kura mērķis ir nodrošināt personām ar garīga rakstura traucējumiem atbalstu lēmumu pieņemšanā, neierobežojot šo personu rīcībspēju, tika izstrādāts un aprobēts Labklājības ministrijas īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.2.2/16/I/001 “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” ietvaros.

Pasākumu  dalībnieki  tiks  iepazīstināti  ar  pakalpojuma  saturu  kontekstā  ar ANO konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām un izmēģinājumprojekta rezultātiem.

Pakalpojuma izmēģinājumprojekta ietvaros no 12.2017. līdz 11.2019. atbalstu saņēma 332 personas ar garīga rakstura traucējumiem. Šis ir pasaulē lielākais zināmais pakalpojuma saņēmēju skaits šāda veida pakalpojuma nodrošināšanā izmēģinājumprojektā.

Saskaņā ar ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām 12. pantu visiem cilvēkiem ar invaliditāti ir vienlīdzīgas tiesības uz pilnu rīcībspēju un tiesībspēju. Lai visi cilvēki neatkarīgi no invaliditātes smaguma pakāpes varētu šīs tiesības īstenot, valstij ir jāveic “nepieciešamie pasākumi, lai personām ar invaliditāti nodrošinātu tā atbalsta pieejamību, kas tām varētu būt nepieciešams, īstenojot savu rīcībspēju”, t.sk. jānodrošina atbalsts lēmumu pieņemšanā.

 

Konference 14.06.2021.

Dalībai aicināti: valsts un pašvaldību institūciju, pašvaldību sociālo dienestu, bāriņtiesu, sociālo pakalpojumu sniedzēju personām ar garīga rakstura traucējumiem pārstāvji, sociālie darbinieki un citi interesenti.

Reģistrācija dalībai: ŠEIT (bezmaksas)


Seminārs pašvaldību sociālajiem dienestiem 17.06.2021.

Dalībai aicināti: sociālo dienestu pārstāvji un sociālie darbinieki. Dalībnieki saņems apliecinājumu.

Reģistrācija dalībai: ŠEIT (bezmaksas)

Projekta ietvaros izstrādātā atbalsta personas lēmumu pieņemšanā pakalpojuma apraksts pieejams: ŠEIT