LDDK vebināru cikls darba devējiem “Darba un privātās dzīves līdzsvars darbavietā”

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) aicina darba devējus pieteikties apmācību programmai “Darba un privātās dzīves līdzsvars darbavietā”, kas sastāv no vebināru cikla un e-apmācību moduļa.
Spēja nodrošināt veselīgu darba un privātās dzīves līdzsvaru darbavietā kļūst par arvien lielāku izaicinājumu daudziem darba devējiem. Tehnoloģiju attīstība, kas ļauj ieviest jaunas darba formas un veikt darba pienākumus jebkurā laikā un vietā vienlaikus var gan uzlabot darbinieku produktivitāti un labsajūtu, gan arī radīt pretēju efektu – stresu un izdegšanu darbavietā.
Piedaloties apmācībās, jūs varēsiet:
• saprast, kāda ir darba un privātās dzīves līdzsvara nozīme;
• spēt atpazīt darba un privātās dzīves līdzsvara trūkumu;
• spēt piedāvāt risinājumus darba un privātās dzīves līdzsvaram.
Vebināru laikā varēsiet iepazīties ar konkrētu Latvijas uzņēmumu pieredzi un ieviestajiem pasākumiem, kas veicina darba un privātās dzīves līdzsvaru, kā arī uzzināt par darba un privātās dzīves līdzsvara nozīmi darbavietā mūsdienās, izskatīt dažādus praktiskos risinājumus elastīgam darba režīmam, garīgai un fiziskai veselībai un labbūtība darbavietā, sieviešu un vīriešu vienlīdzīgām iespējām darba tirgū un dažādu darbinieku grupu atbalstam: darbiniekiem ar bērniem līdz 18 gadu vecumam, darbiniekiem – aprūpētājiem, vecāka gada gājuma darbiniekiem, darbiniekiem ar invaliditāti.
Uzlabots darba un privātās dzīves līdzsvars ļauj ne tikai noturētu esošos darbiniekus un piesaistītu jaunus, bet arī iekļaut darba tirgū arvien plašākas sabiedrības grupas un uzlabot uzņēmumu vai organizācijas darbību, konkurētspēju un produktivitāti.
Vebināru cikls norisināsies piektdienās, no 2021.gada 22. oktobrim līdz 2022.gada 14.janvārim Zoom platformā no 15:00 līdz 17:00.
Kopumā būs 10 vebināri, vienas nodarbības ilgums ir 2 stundas.
Pieteikties apmācību programmai iespējams līdz 20.oktobrim, aizpildot anketu vietnē: ej.uz/lddkvebinari.
Piedalīties var jebkuras nozares un jebkura lieluma uzņēmuma, organizācijas vai iestādes pārstāvis. Dalība apmācību programmā ir bez maksas.
Vebināri papildina e-apmācību programmu “Darba un privātās dzīves līdzsvars uzņēmumā vai organizācijā”, pieeja kurai tiks nosūtīta pēc reģistrācijas vebināru ciklam. E-apmācību programma sniedz praktisku informāciju ar galvenajiem jēdzieniem un faktiem, labajiem piemēriem Latvijā un pasaulē, tiesību aktiem, kas skar noteiktus darba un privātās dzīves līdzsvara aspektus. Programma iekļauj konkrētus risinājumus labākam darba un privātās dzīves līdzsvaram.
Katrs dalībnieks, kas būs piedalījies vebināru ciklā (20 h, vismaz 80% dalība) un sekmīgi pabeidzis e-apmācību programmu (6 h), saņems apliecinājumu.
Apmācību programmas pasniedzēji:
Inese Stepiņa, Dr.sc.pol.
LDDK ģenerāldirektores vietniece, starptautisko un Eiropas Savienības lietu eksperte – strādā LDDK kopš 2007.gada. Ziņojuma “Darba un privātās dzīves līdzsvars Latvijā. Tiesiskais regulējums un labā prakse” (2021) zinātniskā redaktore un līdzautore. Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes pasniedzēja, no 2011.līdz 2019.gadam biznesa augstskolas “Turība” viesdocente. Specializācija: salīdzināmā politika, ES politika un tiesības.
Pēteris Leiškalns, Mag. iur., Mag. oec.
LDDK Sociālās drošības un veselības aprūpes eksperts – strādā LDDK kopš 2011.gada. Ziņojuma “Darba un privātās dzīves līdzsvars Latvijā. Tiesiskais regulējums un labā prakse” (2021) līdzautors. Sabiedriski aktīvs Jūrmalas daudzbērnu ģimeņu biedrībā un Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienībā. No 2002. līdz 2009. gadam bijis Latvijas Kristīgās akadēmijas pasniedzējs. Specializācija: sociālie jautājumi, sociālā drošība un tiesības.
Mācības finansētas no Eiropas Savienības programmas “Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” (2014–2020) līdzfinansētā projekta “Līdzsvars visiem (B4A)” Nr. 881676-B4A līdzekļiem.