Latvijas Ukraiņu biedrību apvienība aicina bērnus un jauniešus piedalīties festivālā – konkursā “Draugu pulkā”

Lai popularizētu ukraiņu un latviešu mākslu dzejā, dziesmās un mūzikā, kā arī, lai veicinātu ukraiņu, latviešu un citu tautību bērnu un jauniešu sadarbību, biedrība “Latvijas Ukraiņu biedrību apvienība” rīko festivālu – konkursu “Draugu pulkā”. Tajā aicināti piedalīties bērni un jaunieši vecumā no 6 līdz 17 gadiem, ievērojot sadarbības principu – kopīgi jāpiedalās pusei latviešu un pusei ukraiņu jeb citu tautību bērniem.

Festivāls norisināsies digitālajā vidē – “Latvijas Ukraiņu biedrību apvienības” interneta vietnē ukrlatvian.lv un biedrības Facebook lapā www.facebook.com/Latvijas-ukrai%C5%86u-biedr%C4%ABbu-apvien%C4%ABba-104045157639783 .

Dalībnieki festivālā – konkursā aicināti piedalīties šādās kategorijās: ukraiņu un latviešu autoru literārā teksta vai dzejas lasīšana un stāsts par izvēlēto darbu un tā autoru; ukraiņu un latviešu komponistu skaņdarbu izpildījums un stāsts par izvēlēto skaņdarbu un tā  autoru; ukraiņu vai latviešu dziesmu (tautas vai mūsdienu) vokālais izpildījums un stāsts par izvēlēto dziesmu un tā autoru. Dalībniekiem jāveido videoieraksts un tas jānosūta uz e-pasta adresēm: outluba@gmail.com un dnipro88@hotmail.com līdz 2021. gada 30. septembrim.

Iesniegtos darbus vērtēs žūrija 5 cilvēku sastāvā, ņemot vērā izpildījuma māksliniecisko pieeju, tehnisko izpildījumu un citus kritērijus. Uzvarētāju vārdi tiks publicēti interneta vietnē ukrlatvian.lv .

Plašāka informācija par festivāla norisi un tā nolikums pieejams interneta vietnē ukrlatvian.lv .

Festivāls – konkurss “Draugu pulkā” ir biedrības “Latvijas Ukraiņu biedrību apvienība” projekta “Draugu pulkā” viena no aktivitātēm. Projekts tiek īstenots Latvijas valsts budžeta finansētās “Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programmas” ietvaros.

Šī publikācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild biedrība „Latvijas Ukraiņu biedrību apvienība”.

Papildu informācijai: Irina Dukule, biedrības „Latvijas Ukraiņu biedrību apvienība” valdes priekšsēdētāja, e-pasts: outlluba@gmail.com; mob. tālr. 29861068