Latvijas Darba devēju konfederācija rīkos semināru “Jaunā darba vide”

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) sadarbībā ar Rēzeknes uzņēmēju biedrību aicina Rēzeknes pilsētas/novada uzņēmējus un darba devējus 14. oktobrī plkst. 13.00 – 15.30 piedalīties praktiskā tiešsaistes seminārā “Jaunā darba vide”. Dalība seminārā ir bezmaksas.

Semināra ietvaros LDDK eksperti iepazīstinās darba devējus ar šādām aktualitātēm:

  • Iekļaujoša darba vide atbilstoši mūsdienām;
  • Dažādības vadība uzņēmumā;
  • Ieteikumi koplīgumiem darba vides uzlabošanai;
  • Droša darba vide (darba aizsardzības prasības, veicot attālināto un elastīgo darbu ar datoru, nodrošinot un ievērojot epidemioloģiskās prasības, kā arī jautājumi par personu datu drošību saistībā ar darbinieku vakcinācijas faktu un kā veikt personāla atlasi un klientu apkalpošanu, strādājot attālināti);
  • Bioloģiskie riski darba vidē;
  • Jaunās darba oganizācijas formas, to piemērošana no darba tiesību skatu punkta;
  • Nozaru vienošanās kā darba devēju ietekmes rīks;
  • Mācības darba vidē (DVB);
  • ES fondu iespējas uzņēmējiem.

Pieteikties semināram: ej.uz/darbavide_rezekne

Semināra tiešsaistes saite Zoom platformā: us02web.zoom.us/j/89556092718

Seminārs ir aktuāls atbildīgajiem uzņēmumā par darba drošību un aizsardzību, personāla atlasi un vadību, kā arī aktuāli uzņēmuma vadītājam/īpašniekam. Pēc semināra saņemsiet praktisku informāciju prezentāciju veidā, apliecību par semināra noklausīšanos (apliecības saņemšanai jāpiesakās ej.uz/darbavide_rezekne), LDDK ekspertu kontaktus individuālu bezmaksas konsultāciju saņemšanai.

Semināru organizē LDDK Eiropas Sociālā fonda projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” ietvaros.

Latvijas Darba devēju konfederācija ir lielākā un ietekmīgākā darba devējus pārstāvošā organizācija Latvijā. LDDK ir nacionāla līmeņa darba devēju pārstāvis, sociālekonomisko sarunu partneris Ministru kabinetam un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai, pārstāv darba devēju intereses Saeimā. Vairāk informāciju par LDDK skatīt šeit: lddk.lv/par-lddk/