Latgales skolas ieņem augstu pozīciju publiskotajā Latvijas skolu reitingā

Kopš 1988.gada Ata Kronvalda fonds veido Latvijas skolu reitingu, balstoties uz skolēnu rezultātiem talantu izvērtēšanas sarīkojumos (valsts mēroga olimpiādēs, skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencēs u. tml.) un pasniedz labākajiem skolu kolektīviem Ceļojošās Pūces balvas: “Lielā Pūce” un “Mazā Pūce” par sekmīgu darbu skolēnu talantu attīstīšanā. “Pūces” mērķis ir sekmēt skolu aktivitāti skolēnu talantu attīstīšanā un dot vecākiem objektīvu informāciju par skolu pieredzi un/vai iespējām talantīgo skolēnu spēju izkopšanā.

2020./2021.mācību gada skolu reitingā ir iekļautas 20 valsts ģimnāzijas, 33 “lielās” skolas un 34 “mazās” skolas. Kā norāda Ata Kronvalda fonds, ierobežojumi mācību organizācijā nav ietekmējuši talantīgo skolēnu iesaisti zinību paplašinātā apguvē un spēju apliecināšanā, un reitingā iekļuvušo skolu skaits palicis nemainīgs.

Vispārizglītojošās izglītības iestādes Latvijas skolu reitingā tiek dalītas “lielajās” un “mazajās”, pamatojoties uz skolēnu skaitu vidusskolā. Lielajās skolēnu skaits vidusskolā pārsniedz 100 cilvēkus, bet mazajās, attiecīgi, vidusskolēnu ir mazāk kā simts.

Jāatzīmē, ka reitinga veidotāji nevērtē visas Latvijas skolas, bet tikai tās, kuru skolēni konkrētajā mācību gadā ir ieguvuši godalgotās vietas mācību priekšmetu valsts, atklātajās olimpiādēs vai skolēnu zinātnisko darbu konferencē. Līdz ar to skolas iekļūšana reitingā jau ir augsts izglītības iestādes un tās pedagogu sastāva novērtējums.

Šogad lielo skolu grupā reitinga augšgalā ir Rīgas 10.vidusskola, Rīgas 40. vidusskola, Rīgas Franču licejs, Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola – licejs un Rīgas Purvciema vidusskola.  Šai skolu grupā četru līderu secība ir nemainīga, savukārt 5.-10.vietu aizņem tās pašas skolas, katru gadu veicot nelielas rokādes: Rīgas Purvciema un Juglas vidusskolas, Rīgas Angļu ģimnāzija, Salaspils 1.vidusskola un Daugavpils 3.vidusskola. Reitingā par augstiem sasniegumiem iekļautas arī Daugavpils 12.vidusskola, Ludzas pilsētas ģimnāzija, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija, Līvānu 1.vidusskola, Daugavpils 13. un Daugavpils 17.vidusskola. Sveicam Latgales reģiona skolas ar augstajiem sasniegumiem!

Lepojamies, ka jau vairākus gadus pēc kārtas mazo skolu grupā reitinga augšgalā ir piecas Latgales reģiona skolas: Rudzātu vidusskola, Daugavpils Saskaņas pamatskola, Rēzeknes 5.vidusskola un Špoģu vidusskola! Ar iekļūšanu reitingā sveicam Daugavpils 9.vidusskolu, Ezernieku vidusskolu, Rēzeknes 6.vidusskolu, Daugavpils 10.vidusskolu, Rēzeknes 3. un 2.vidusskolu, un Rēzeknes Katoļu vidusskolu.

Lielākās un vēsturiskas izmaiņas notikušas valsts ģimnāziju grupā. Pirmo reizi 30 gadu laikā ir mainījies līderis un pirmo vietu šogad ieņem Rīgas Valsts 2.ģimnāzija. Tradicionālais līderis – Rīgas Valsts 1.ģimnāzija – ir otrā. Lepojamies, ka desmitniekā iekļautas Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija un Daugavpils Valsts ģimnāzija, un reitingā iekļuvušas J.Pilsudska Daugavpils Valsts poļu ģimnāzija un Krāslavas Valsts ģimnāzija.

Ata Kronvalda fonds ar Valsts prezidenta Egila Levita dalību 25.augustā plkst.12 Rīgas pilī pasniedza gadskārtējā Ata Kronvalda balvas un talantu attīstības reitingu diplomus skolām.

Balvu piešķir skolotājiem par ievērojamu ieguldījumu talantīgāko skolēnu apzināšanā un izglītošanā, skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības organizēšanā un vadīšanā. Līdz 2020.gadam balva piešķirta 164 skolotājiem.

Šogad balva tiks pasniegta pieciem skolotājiem, tajā skaitā par skolēnu sagatavošanu izciliem sasniegumiem ķīmijas olimpiādēs valsts un starptautiskā līmenī un nozīmīgu ieguldījumu skolēnu zinātniskās pētniecības darbības organizēšanā un vadīšanā Ata Kronvalda balvu saņēma Daugavpils Valsts ģimnāzijas ķīmijas skolotāja Irina Fjodorova, kura ir izveidojusi sadarbības tīklu arī ar Latvijas vadošo augstākās izglītības iestāžu mācībspēkiem, dodot iespēju talantīgajiem ģimnāzistiem pilnveidot radošās un pētnieciskās darbības kompetencei. 9. klašu skolēniem patīk skolotājas radošās metodes ķīmijas apguvē – skolēni veido teātra izrādes, piemēram, par ķīmiskajiem savienojumiem, filmē tās. Pēc tam filmiņas tiek izmantotas mācību stundās. Skolotājas audzēkņu sasniegumi ir augstu vērtējami pēdējos 3 mācību gados: 7 apbalvoti valsts ķīmijas olimpiādēs. 22 – valsts Zinātniski pētnieciskajās konferencēs. Savukārt Māris Koniševs ir ieguvis medaļas Baltijas un starptautiskajās ķīmijas olimpiādēs. Apsveicam!

Sīkāka informācija par Latvijas skolu reitingu 2020./2021. mācību gadā atrodama šeit: www.skolureitings.lv/

Foto: I.Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja