Latgales SEZ turpina aktīvu darbību

Otrdien, 28. decembrī Latgales plānošanas reģions notika 2021. gada noslēdzošā Latgales SEZ Uzraudzības komisijas sēde. Tās laikā tika izkatīti jautājumi, kas skar septiņas Latgales SEZ kapitālsabiedrības. Vairākas kapitālsabiedrības atskaitījās par realizētajiem projektiem, kopumā uzņēmumos veicot investīcijas 3 milj. EUR apmērā.
Savukārt četras kapitālsabiedrības turpinās iesākto projektu realizāciju 1,1 milj. EUR apmērā.
Latgales SEZ darbības laikā ar 21 uzņēmumu noslēgti 42 līgumi, uzņēmējdarbībā investējot teju 30 milj. EUR un izveidojot 227 jaunas darbavietas Daugavpils pilsēta, Krāslavas novada pašvaldība, Līvānu novads, Augšdaugavas novada pašvaldība un Ludzas novads.
Pēc sanākses Latgales SEZ pārstāvji apmeklēja vienu no šādiem uzņēmumiem – SIA “Metmatus”, kas Daugavpils pilsētā ražo kvalitatīvus metālapstrādes instrumentus un plāno realizēt ieguldījumu projektu uzņēmuma jaudu palielināšanai.
Uzziņai
Kopš 2017. gada uzņēmumi, kas plāno attīstīt savu saimniecisko darbību Latgales reģionā var pieteikties un saņemt nodokļu atlaides Latgales speciālajā ekonomiskajā zonā (Latgales SEZ). Latgales SEZ priekšrocības ir domātas gan vietējiem uzņēmējiem, kas plāno paplašināt un dažādot savas ražošanas jaudas un produktus, gan arī ārzemju investoriem, kuri iecerējuši uzsākt uzņemējdarbību Latgales teritorijā.
Uzņēmumiem, kas vēlas pretendēt uz tiešo nodokļu atvieglojumiem, proti, uzņēmuma ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa atlaidēm (līdz 80%) būs jāslēdz līgums ar Latgales SEZ saskaņā ar likumu “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un specializētajās ekonomiskajās zonās”.
Latgales SEZ kapitālsabiedrības saņems tiešo nodokļu atlaides no uzkrātās ieguldījumu summas, piemērojot maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti veiktajiem ieguldījumiem:
• 35 % – kapitālsabiedrība atbilst kategorijai – liela kapitālsabiedrība;
• 45 % – kapitālsabiedrība atbilst kategorijai – vidēja kapitālsabiedrība;
• 55 % – kapitālsabiedrība atbilst kategorijai – maza vai sīka (mikro) kapitālsabiedrība.
Noteiktā atbalsta procenta piemērošana (35%, 45% vai 55%) tiek izmantota uzņēmuma ienākuma nodokļa atvieglojumiem un nekustamā īpašuma nodokļa atlaižu kopsummai.
Saskaņā ar likumu Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās, atbalstāmi ir ilgtermiņa ieguldījumi:
• “materiālie ieguldījumi” – ēkas un ražotnes, tehnika un iekārtas;
• “nemateriālie ieguldījumi”- izmaksas patentu iegūšanai un tehnoloģiju apgūšanai.
Likums nosaka, ka Latgales SEZ darbība ilgs līdz 2035. gada 31. decembrim.
Par likumā noteiktajām prasībām, kādām ir jāatbilst veiktajiem ieguldījumiem pretendējot uz SEZ tiešo nodokļu atvieglojumiem, kā arī plašāku informāciju par Latgales SEZ darbības noteikumiem un iesniedzamo dokumentāciju var sazinoties ar Latgales SEZ pārvaldi: e-pasts: lsez@latgale.lv, tālr.: 26511047.