Latgales SEZ uzsāk darbu starptautiska zīmola informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozares uzņēmums


Lai veicinātu Latgales reģiona attīstību, piesaistot ieguldījumus ražošanas un infrastruktūras attīstībai un jaunu darbavietu radīšanai, kopš 2017. gadā savu darbību veic Latgales speciālā ekonomiskā zona (Latgales SEZ), kas tika izveidots kā papildus atbalsta instruments Latgales uzņēmējiem.

Kā norāda Latgales SEZ uzņēmēji, kas īsteno savu komercdarbību SEZ teritorijā, uzkrātos no nodokļu atvieglojumiem līdzekļus, tie var turpināt ieguldīt uzņēmuma attīstībā un modernizācijā, un jaunu darba vietu radīšanā. Šāda papildus atbalsta instrumenta izveide veicinājusi uzņēmēju vidū pieaugošu ieinteresētību sava biznesa attīstībā Latgalē. Par to liecina arī Latgales SEZ apkopotie rādītāji. Kopš Latgales SEZ darbības pirmsākumiem par investīcijām tās teritorijā ir noslēgti 37 līgumi 29 milj. EUR apmērā. Realizējot visus minētos ieguldījumu projektus, tiks izveidotas 270 jaunas darba vietas. Latgales SEZ ir spēcīgs atbalsts gan komersantiem, lai attīstītu savu uzņēmējdarbību un kļūt konkurētspējīgākam vietējā un tai skaitā arī ārvalstu tirgū, gan arī  reģionam un valstij kopumā, jo tas veicina, tai skaitā arī nodokļu maksājumu pieaugumu valsts un pašvaldības budžetā.

Pēdējā gada laikā, kopš 2020. gada 11. jūnija, kad stājās spēkā grozījumi Latgales SEZ normatīvajā regulējumā, būtiski pieaugusi interese par Latgales SEZ priekšrocībām no informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) pakalpojumu nozares uzņēmumiem. Atvieglojumi paredz atbalsta paplašināšanu, paredzot nodokļu atvieglojumus par sākotnējo ieguldījumu rezultātā radītajām jaunizveidotajām darba vietām SEZ kapitālsabiedrībās Latgalē.

2021. gada 30. aprīlī Latgales SEZ pārvalde parakstīja līgumu par paredzamo algu izmaksu veikšanu ar SIA “Landors L”, kas darbojas zem Scandiweb zīmola un kura galvenā darbības joma ir integrētu vietņu izstrāde, ieviešana un uzturēšana, informācijas sistēmas organizācija darbībai attiecīgajā jomā e-komercijā.

Pateicoties veiktiem ieguldījumiem, uzņēmums, paplašinās nodarbinātību, nodrošinot mūsdienīgās darba telpas, izveidos 20 darba vietas. Tādejādi Latgales speciālistiem tiks nodrošināta iespēja iesaistīties un iegūt jaunu pieredzi attīstītā un ilgtspējīgā uzņēmumā. Līguma par paredzamo algu izmaksu veikšanu plānotās investīcijas darba algās – EUR 1 186 464.

Līdz ar to, šobrīd Latgales SEZ teritorijā ir uzsākta jau otra šāda veida projekta realizācija jaunā atbalsta ietvaros, kas paredz nodokļu atvieglojumus par sākotnējo ieguldījumu rezultātā radītajām jaunizveidotajām darba vietām SEZ kapitālsabiedrībās Latgalē. Atbalsts tiek attiecināts uz jaunradīto darba vietu algu izmaksām, bet ne vairāk kā par divu gadu periodu.

Latgales SEZ atgādina, par likumā noteiktajām prasībām, kādām ir jāatbilst veiktajiem ieguldījumiem, pretendējot uz SEZ tiešo nodokļu atvieglojumiem, kā arī plašāku informāciju par Latgales SEZ darbības noteikumiem un iesniedzamo dokumentāciju var saņemt sazinoties ar Latgales SEZ pārvaldi: e-pasts: lsez@lpr.gov.lv, tālr.: 26511047.