Latgales plānošanas reģions sirsnīgi sveicieni Starptautiskajā jaunatnes dienā!

Latgales plānošanas reģions sirsnīgi sveicieni Starptautiskajā jaunatnes dienā!
Esam neizsakāmi pateicīgi par katru radošo, sirsnīgo, atbildīgo, līdzjūtīgo un darošo jaunieti, kas savā ikdienā, darot lielākas un mazākas lietas, veido labāku un skaistāku pasauli!

Šai dienai par godu daudzviet Latgalē un Latvijā noris pasākumi, kas vēlsti jauniešu iesaistei.

Sagaidot Starptautisko jaunatnes dienu, Krāslavas novada pašvaldībā tika organizēta 1. Jauniešu forums projekta  “Vienā virzienā!” ietvaros.
Projekta mērķis: Izveidot un stiprināt sadarbību jaunatnes lietu jomā starp Dagdas un Krāslavas pilsētām, pagastiem, pilnveidot personu darbā ar jauniešiem kapacitāti. Jaunas darba grupas (komandas) un sadarbības izveide vienotas jaunatnes politikas koordinēšanā apvienotajā novadā. 1. Foruma ietvaros jaunieši izpētīja un izanalizēja  sev aktuālos jautājumus, pieskaroties tādām tēmām kā Līdzdalība un informācijas pieejamība. Forumā piedalījās 38 novada jaunieši un jaunatnes darbā iesaistītās personas.
Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros
Pasākuma ietvaros tika godināts arī Krāslavas novada pašvaldības organizētā jauniešu ideju konkursa „Jaunveidojamā Krāslavas novada attīstības dokumentu logotipa izstrāde” uzvarētājs Raivis Špors, kā arī citi konkursa dalībnieki – Māris Viļums, Dana Lukaševiča, Elīna Meikšāne, Jana Antonova un Laura Skorodihina.

Rēzeknes pilsēta aicina jauniešus būt aktīviem un iesaistīties.

13.08. sporta biedrība ,, SEDNA,, organizē ,, Velo Orientēšanās pasākumu Rēzeknē,,. Velo Orientēšanās aktivitāte sastāvēs no foto kontrolpunktu apmeklēšanas Rēzeknes pilsētā. Starts: plkst. 10:00, pie sporta biedrības,, SEDNA,,. Pieteikšanas zvanot pa tālr. 27077065

No 15.08 Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs organizē  diennakts nometni jauniešiem līdz 25 gadiem ” Izaugsmes retrīts”. Pieteikšanas zvanot pa tālr. 26033202.  Nometni tiek apmaksāta no valsts līdzekļiem.

No 16.08 notiks bezmaksas dienas nometne jauniešiem (15-18 gadi) “Karjeras pakāpiens Rēzeknē”. Dienas nometnes mērķis ir radīt dalībniekiem labvēlīgus apstākļus esošo zināšanu nostiprināšanā un jaunu zināšanu iegūšanā, organizēt atpūtu vasaras brīvlaikā, attīstot radošo un intelektuālo personības potenciālu, individuālās spējas un dotības, veidojot interesi par RTA un studijām Rēzeknē. Pieteikties nometnei var rakstot uz e-pastu: rta_absolventiem@inbox.lv, zvanot pa tālr. 26481995.