Latgales plānošanas reģions plāno rīkot diennakts nometni bērniem “PIEDZĪVOJUMU VASARA”

Latgales plānošanas reģions aicina vecākus/likumiskos pārstāvjus pieteikt bērnus dalībai plānotajā diennakts nometnē, lai izzinātu sevi, iepazītu citus un saliedētos!

Nometnes veids: Integrējoša diennakts nometne (5 dienas, 4 naktis).

Dalībnieki: Latgales reģionā dzīvojošie bērni vecumā no 13 līdz 18 gadiem, kopā ne vairāk kā 20 bērni (tai skaitā provizoriski 10 bērni no bērnu sociālās aprūpes iestādēm).

Plānotā norises vieta: Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola, Bebrene, Bebrenes pagasts, Augšdaugavas novads.

Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola un tās dienesta viesnīca atrodas gleznaina un kopta parka teritorijā, ar daudzām sporta un aktīvās atpūtas aprīkotām vietām.

Plānotais norises laiks: 2021.gada 26.jūlijs – 30.jūlijs

Plānotās aktivitātes: 

 • Piedzīvojumi (pārgājieni, pikniki, sacensības u.c.)
 • Izzinošais (sevis un savstarpējo attiecību izzināšana; iepazīšanās ar cilvēku labākiem draugiem – suņiem u.c.)
 • Sports (vingrošana, sporta spēles u.c.)
 • Radošais (veidot kopīgus mākslas objektus u.c.)
 • Ekskursija pa Daugavpils cietoksni u.c.

Nometnes dalībnieki darbosies gan visi kopā, gan komandās, gan arī individuāli sev interesantās aktivitātēs, lai pēc nometnes pārsteigtu savus vecākus un draugus ar jaunām zināšanām, prasmēm un aizrautīgiem piedzīvojumu stāstiem.

Visu nometnes laiku dalībniekiem būs iespēja individuāli konsultēties ar zinošiem dažādu jomu speciālistiem.

Aktivitātes un nodarbības pārsvarā notiks svaigā gaisā.

Dalībnieku ieguvumi:

 • jauni draugi un pozitīvas emocijas;
 • unikāli un neaizmirstami piedzīvojumi;
 • jaunas zināšanas un prasmes;
 • sevis un sev apkārt notiekošā izzināšana un labāka izpratne;
 • prasme sadarboties, atbalstīt un cienīt vienam otru;
 • radošuma un izdomas attīstīšana;
 • tolerances un komunikācijas prasmju pilnveide;
 • sportiskās formas uzlabošana.

Ēdināšana: 5 reizes dienā. Pirmajā un pēdējā dienā – 2 ēdienreizes dienā.

Pieteikšanās: Lai pieteiktos bērnu vecākiem/likumiskajiem pārstāvjiem līdz 20.jūlijam ir jāaizpilda pieteikuma anketa ŠEIT.

Sakarā ar to, ka vietu skaits ir ierobežots, bērnu vecākiem/likumiskajiem pārstāvjiem 21.07.2021 tiks paziņoti rezultāti par iekļaušanu plānotās nometnes dalībnieku sastāvā: pamatsastāvā vai rezerves sastāvā. Dalībnieki, kas būs reģistrējušies virs 20 personu skaita, tiks iekļauti rezerves sastāvā un iespēja piedalīties nometnē būs tikai tad, ja kāds dalībnieks no pamatsastāva atteiksies vai kādu iemeslu dēļ nevarēs piedalīties nometnē.

Svarīgi!

26.07.2021 plkst. 11.00 bērnu likumiskajiem pārstāvjiem OBLIGĀTI ir jāierodas kopā ar bērnu Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskolā uz organizatorisko sapulci nometnes dokumentācijas noformēšanai, līdzi ņemot personas apliecinošus dokumentus.  Nepieciešamības gadījumā, ja nokļūšana uz nometnes vietu ar savu transportu nav iespējama, tad 26.07.2021 plkst. 10.00 no Saules ielas 15, Daugavpilī tiks nodrošināts transports līdz nokļūšanai uz nometnes vietu.

30.07.2021 plkst. 16.00 bērnu vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem OBLIGĀTI ir jāierodas Daugavpils pilsētā uz noslēguma sanāksmi (vieta tiks precizēta).

Nometnē varēs piedalīties:

 • dalībnieki, kuriem pēdējo 48 stundu laikā pirms nometnes sākuma ir veikts SARS-CoV-2 vīrusa RNS noteikšanas tests un tas ir negatīvs;

Pirms nometnes norises nometnes dalībnieki noslēdz līgumu ar nometnes organizētāju par dalību nometnē. Lai veiktu SARS-CoV-2 vīrusa RNS noteikšanas testu, ar noslēgto līgumu dalībnieki dodas uz testa veikšanas vietu – E.Gulbja laboratoriju.

Pamatojums, lai nodotu paraugu testam valsts apmaksātās kvotas ietvarā, ir līgums ar nometnes rīkotāju.

Jāņem vērā, ka testa izpildes laiks ir 24 stundas, tādējādi, lai ievērotu testa derīguma termiņu, tests jānodod 2 dienas pirms nometnes sākuma, lai saņemtu atbildi.

 • dalībnieki, neveicot SARS-CoV-2 vīrusa RNS noteikšanas testu, kuri var apliecināt Covid-19 inficēšanās epizodi no vienpadsmitās līdz simt astoņdesmitajai dienai pēc parauga ņemšanas datuma, ar kuru laboratoriski tika apstiprināta Covid-19 infekcija, nosakot SARS-CoV-2 vīrusa RNS;
 • dalībnieki, kuri dokumentāri var apliecināt, ka ir vakcinēti pret Covid-19, sākot ar piecpadsmito dienu pēc pilna vakcinācijas kursa pabeigšanas ar Eiropas Zāļu aģentūras vai līdzvērtīgu regulatoru reģistrētām vai Pasaules Veselības organizācijas atzītām vakcīnām atbilstoši vakcīnas lietošanas instrukcijai vai no divdesmit otrās dienas līdz deviņdesmitajai dienai pēc vakcīnas “Vaxzevria” pirmās devas saņemšanas un uzreiz pēc “Vaxzevria” otrās devas saņemšanas.

Nometni plānots organizēt Latgales plānošanas reģiona projekta „Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” ietvaros.

Nometnes norisi plānots finansēt no ESF projekta līdzekļiem, dalība nometnē būs bez maksas.


Personas datu apstrādes atsauce

Piesakoties, Jūs piekrītat, ka pasākuma laikā var tikt veikta fotografēšana un/vai filmēšana projekta rezultātu publicitātes nodrošināšanai.

Piesakoties, Jūs atļaujat Latgales plānošanas reģionam, reģistrācijas Nr.90002181025, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, Latvija, LV-4600, apstrādāt bērna personas datus (t.sk. sensitīvus personas datus). Personas datu apstrādes mērķis – ESF projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” (Nr.9.2.2.1./15/I/005) īstenošana. Personas datu apstrādes politiku Latgales plānošanas reģionā skat šeit: lpr.gov.lv/lv/padome-l2f3/personas-datu-apstrade-latgales-planosanas-regiona/#.YOv6JugzaUk


Lai pieteiktos bērnu vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem līdz 20.jūlijam ir jāaizpilda pieteikuma anketa ŠEIT.

Sīkāka informācija:  par reģistrāciju – Kristīna Čimbaraite – tel. 20377670