Latgales plānošanas reģions pateicās sadarbības partneriem par sadarbību remigrācijas jomā

Remigrācijas sekmēšanas procesā Latgalē ir izveidots ciešs speciālistu sadarbības tīkls, kas ir ļoti svarīgi, ikdienā strādājot ar remigrantiem, potenciālajiem remigrantiem un diasporu. Katrs atgriešanās stāsts aptver daudzas nozares, tādas kā, – nodarbinātība, karjeras iespējas dzimtenē, uzņēmējdarbība, valsts valodas zināšanas, mājoklis, pabalsts, pensija, nodokļi, uzturēšanās atļauja dzīvesbiedram, u.c. Lai sniegtu maksimāli precīzu informāciju, Latgales plānošanas reģiona (LPR) remigrācijas koordinatore Astrīda Leščinska sadarbojas ar valsts un nevalstiskajām organizācijām, tostarp aicinot piedalīties remigrācijas sekmēšanas aktivitātēs.

Šī gada 28. decembrī pateicības remigrācijas jomā sadarbības partneriem pasniedza Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētājs, Balvu novada priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs: “Esam gandarīti par remigrācijas aktivitātēm Latgales plānošanas reģionā, kas tiek īstenotas, pateicoties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atbalsta pasākumam remigrācijas veicināšanai. Kopš 2018.gada ir paveikts liels darbs, informējot sabiedrību un diasporu par atbalsta iespējām remigrācijas jomā, ir izveidots ciešs sadarbības tīkls ar valsts iestādēm, nevalstisko un privāto sektoru. Mums kopā vēl ir daudz darāmā, lai sekmētu Latvijas un Latgales attīstību. Esmu pārliecināts, ka vēlamies sasniegt Latvijas attīstībā jaunus rezultātus, tāpēc mums jārīkojas tā, kā nekad neesam rīkojušies!”

 

Kā zināms, Zemessardzes 3. Latgales brigādes 36. kaujas atbalsta bataljonā dien labi sagatavoti zemessargi, kā arī profesionālā dienesta karavīri. Tās ir karjeras izaugsmes iespējas remigrantiem nodarbinātības jomā. Pateicība tika pasniegta Zemessardzes 3. Latgales brigādes 36. Kaujas atbalsta bataljonam, kuru saņēma štāba priekšnieks majors Guntars Mežals. Zemessardzes 36. kaujas atbalsta bataljona apakšvienības atrodas Lūznavā un Daugavpilī, nodrošinot militāru pamatzināšanu apguvi zemessargiem un dienesta vietas profesionālā militārā dienesta karavīriem. Lūznavā darbojas bataljona štābs un četras apakšvienības – Štāba un apgādes rota, Kaujas atbalsta rota, Prettanku rota, Pretgaisa aizsardzības baterija, savukārt Daugavpilī dislocēta Mīnmetēju baterija un M109 Artilērijas rota.

Štāba priekšnieks majors Guntars Mežals pasniedza Latgales plānošanas reģionam pateicību par veiksmīgu sadarbību bataljona tēla popularizēšanā un prestiža celšanā Latgales reģionā. Paldies Zemessardzes 3. Latgales brigādes 36. Kaujas atbalsta bataljonam par atzinību!

 

 

 

 

 

Remigrācijas procesā ir svarīgs atbalsts trešo valstu pilsoņiem, jo interesi par atgriešanos Latvijā izrāda arī ģimenes, kuras viens no locekļiem ir trešo valstu pilsonis. Visbiežāk ārvalstu pilsoņi interesējas par migrācijas, nodarbinātības, biznesa un ģimenes jautājumiem, kā arī par iespējām apgūt latviešu valodu. Pateicība par sadarbību darbā ar trešo valstu pilsoņiem tika pasniegta Informācijas centra iebraucējiem Daugavpilī reģionālā kontaktpunkta “Latgale” vadītājai Ilzei Čāmānei.

 

 

 

 

Atgriežoties Latvijā, remigranti un viņu ģimenes locekļi vēlas uzlabot savas latviešu valodas zināšanas.  Daugavpils pilsētas dome ik gadu piešķir finansējumu latviešu valodas kursu organizēšanai LR pilsonības iegūšanai, valsts valodas prasmes līmeņa iegūšanai vai paaugstināšanai un remigrantiem. Pateicība tika pasniegta Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes Izglītības atbalsta nodaļas Izglītības metodiķei pieaugušo izglītībā Ilzei Onzulei, kura vienmēr uz kursiem aicina pieteikties remigrantus, sakomplektē grupas atbilstoši indivīda zināšanām. Bieži vien valsts valodas nezināšana ir šķērslis nodarbinātības jomā, tāpēc šie bezmaksas kursi ir liels atbalsts tiem, kuri atgriežas no ārvalstīm un vēlas uzlabot valodas prasmes.

 

 

LPR remigrācijas koordinatore Astrīda Leščinska norāda, ka remigrācijas sekmēšanai liela nozīme ir uzņēmējdarbības atbalstam. Pateicība tika pasniegta Preiļu novada Uzņēmējdarbības centra konsultantei Inetai Liepniecei, kura remigrantiem palīdz īstenot biznesa idejas un sadarbībā ar LPR rīko mazā biznesa “Iedvesmas brokastis”, kuru laikā ikvienam interesentam ir lieliska iespēja iepazīties ar cilvēkiem, kas ir atgriezušies uz dzīvi dzimtajā novadā un uzsākuši uzņēmējdarbību. “Iedvesmas brokastīs” uzņēmēji dalās ar stāstu par savu ceļu līdz veiksmīgai biznesa idejas realizācijai.

Latgales plānošanas reģions pateicas Nodarbinātības valsts aģentūras Daugavpils filiāles EURES konsultantei Agijai Mickevičai par sadarbību remigrācijas jomā. EURES misija ir nodrošināt konsultācijas un informatīvu atbalstu ikvienam, kurš izmanto brīvās pārvietošanās tiesības Eiropas valstīs, tostarp arī remigratiem. EURES konsultācijas remigrantiem tiek sniegtas par darba meklēšanu Latvijā un reģistrēšanos NVA, piemērotām konkrētām darba vakancēm atbilstoši prasmēm un darba pieredzi, pieejamiem pakalpojumiem un aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem, darba un dzīves apstākļiem Latvijā; sociālo koordinēšanu – bezdarbnieka pabalsta, pensijas eksportu.

Latgales plānošanas reģions aktīvi darbojas, informējot diasporu par pieejamo un plānoto valsts, pašvaldību, nevalstiskā sektora atbalstu. Remigrācijas koordinatore piedalās diasporas aktivitātēs, popularizējot Latgali un remigrācijas iespējas uz dzimto pašvaldību.

Pateicība tika nosūtīta diasporas sociālajam medijam “LAIVA” Baložu ģimenei, kas atrodas Lielbritānijā. Atraktīvā ģimene paralēli ikdienas darbiem vada sociālo mediju LAIVA, kas ir interaktīva platforma, uztur saikni ar latviešiem pasaulē un informē par notiekošo diasporas dzīvē. Sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu tiek rīkoti raidījumi “Stunde Latgolys laivā” un “Latgaliešu vārdu minēšanas spēle”.

 Pateicība tika nosūtīta arī latgaliešu dzejniecei, diasporas latviešu skolas “Kāpnītes” Īrijā vadītājai Ingrīdai Tāraudai. Veiksmīga un sirsnīga sadarbība notiek raidījuma “Latgalīšu kukne” ietvaros, kur tiek gatavoti latgaliešu ēdieni, popularizētas tradīcijas un paražas. Remigrācijas koordinatore piedalās diasporas latviešu skolas “Kāpnītes” Īrijā nodarbībās un konkursu žūrijā. Paldies par saziņas tilta saglabāšanu ar dzimteni!

Kopš 2018.gada  Latgales plānošanas reģionā remigrācijas koordinatora pienākumus veic Astrīda Leščinska. Latgalē viņu pazīst kā “Remigrācijas krustmāti”. Pateicoties viņas sniegtajam atbalstam pašreiz Latgalē ir atgriezušās 292 ģimenes (kopā 805 cilvēki). Tuvākajā nākotnē šī projekta ietvaros uz Latgali plāno atgriezties vēl 91 ģimene.

Paldies visiem sadarbības partneriem par ieguldījumu remigrācijas jomā!