Latgales plānošanas reģions izsludina vairākas vakances

Latgales plānošanas reģions izsludina “juriskonsulta” vakanci

Latgales plānošanas reģions konkursa kārtībā aicina darbā juriskonsultu (profesijas kods 2619 01)

Prasības pretendentiem:
• augstākā izglītība tiesību zinātnēs,
• Latvijas un starptautisko normatīvo aktu, juridisko metožu, dokumentu aprites un noformēšanas kārtības pārzināšana,
• pieredze jurista/juriskonsulta amatā,
• pieredze iepirkumu procedūru veikšanā,
• valsts valodas prasme C1 (augstākā līmeņa 1.pakāpe),
• labas saskarsmes spējas, precizitāte un augsta atbildības sajūta.

Darba pienākumi:
• Piedalīties projekta publisko iepirkumu veikšanā, nodrošinot publisko iepirkumu dokumentu sagatavošanu,
• organizēt iepirkuma procedūras atbilstoši LR un ES normatīvajiem aktiem, programmas vadlīnijām,
• izstrādāt projekta ietvaros veicamo iepirkuma nolikumu projektus un līgumus,
• izstrādāt vēstuļu, pieteikumu, atzinumu un citu dokumentu projektus, kas attiecas uz projekta īstenošanu,
• sniegt konsultācijas par spēkā esošo normatīvo aktu piemērošanu un citiem juridiskiem jautājumiem.

Piedāvājam:
• darbu interesantā un dinamiskā vidē Latgales plānošanas reģionā,
• 0,3 slodze,
• alga 357,00 EUR (bruto),
• uz noteiktu laiku līdz 23.04.2024.,
• vieta: Daugavpils.
• CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas sūtīt līdz 2021. gada 7. jūlijam plkst.17:00 uz e-pasta adresi pasts@lpr.gov.lv vai nosūtīt pa pastu pēc adreses Saules iela 15, Daugavpils ar norādi “Konkursam “Juriskonsults projektā “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” jeb “UAP Latgale” Nr.LV-LOCALDEV-0001”. Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.
Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi, datu apstrādes pārzinis ir Latgales plānošanas reģions (Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, t.65428111, pasts@lpr.gov.lv)

—–

Latgales plānošanas reģions izsludina pārstāvniecības vadītāja vakanci

Latgales plānošanas reģions konkursa kārtībā aicina darbā pārstāvniecības vadītāju Rīgas birojā (profesijas kods 1213 05)

Prasības pretendentiem:
• augstākā izglītība;
• zināšanas par Latgales plānošanas reģiona attīstības prioritātēm un plānošanas dokumentiem;
• darba pieredze ar klientiem/apmeklētājiem (ne mazāk kā 2 gadi). Vēlama darba pieredze struktūrvienības vadīšanā;
• valsts valodas prasme C1 (augstākā līmeņa 1.pakāpe), labas angļu valodas zināšanas;
• „B” kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecība;
• labas saskarsmes spējas, precizitāte un augsta atbildības sajūta.

Darba pienākumi:
• veikt pārstāvniecības vadītāja pienākumus, nodrošinot sekmīgu projekta aktivitāšu īstenošanu saskaņā ar līgumu starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latgales plānošanas reģionu;
• plānot, organizēt un vadīt Latgales pārstāvniecības darbu;
• pārstāvēt Latgales Plānošanas reģionu uzņēmējdarbības jomā, lai aktivizētu vietējos resursus un vietējās partnerības starp uzņēmējiem, vietējām valsts pārvaldes un pašvaldību iestādēm, izglītības un kultūras iestādēm, finanšu sektoru un nevalstisko sektoru;
• palīdzēt piesaistīt investorus un sadarbības partnerus Latgales uzņēmējiem;
• iesaistīties projekta aktivitāšu īstenošanā;
• sadarboties ar Latgales plānošanas reģiona vadību, projekta plānošanas un ieviešanas nodaļu, finanšu speciālistu, citiem projekta darbiniekiem, ekspertiem;
• projekta aktivitāšu ieviešanā nodrošināt atbilstību vizuālās identitātes prasībām un projekta publicitātes pasākumu realizēšanu;
• sadarboties ar projekta ietvaros kontraktētajiem apakšuzņēmējiem projekta mērķu sasniegšanai, pārraudzīt apakšuzņēmēju aktivitāšu īstenošanu saskaņā ar laika grafikiem, darbu kvalitāti atbilstoši noslēgtajiem līgumiem un darba uzdevumiem;
• veikt citas nepieciešamās darbības atbilstoši projekta pieteikuma dokumentācijai, līgumam, projekta aktivitāšu plānam un budžetam;
• pieņemt apmeklētājus Latgales pārstāvniecībā;
• plānot un piedalīties tikšanās Latgales pārstāvniecībā ar valsts un pašvaldību iestāžu pārstāvjiem, fiziskajām un juridiskajām personām;
• sniegt informāciju par Latgales pārstāvniecības un Latgales plānošanas reģiona darbību;
• sagatavot priekšlikumus Latgales pārstāvniecības darba uzlabošanai;
• organizēt Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes lēmumu izpildi, kas skar Latgales pārstāvniecības darbu;
• nodrošināt savlaicīgu un pilnu atskaišu sastādīšanu un iesniegšanu par Latgales pārstāvniecības darbu.

Piedāvājam:
• darbu interesantā un dinamiskā vidē Latgales plānošanas reģionā,
• 1 slodze,
• alga 1382,00 EUR (bruto),
• uz noteiktu laiku līdz 23.04.2024.,
• darba vieta: Rīga.
• CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas sūtīt līdz 2021. gada 7. jūlijam plkst.17:00 uz e-pasta adresi pasts@lpr.gov.lv vai nosūtīt pa pastu pēc adreses Saules iela 15, Daugavpils ar norādi “Konkursam “Pārstāvniecības vadītājs projektā “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” jeb “UAP Latgale” Nr.LV-LOCALDEV-0001”. Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.
Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi, datu apstrādes pārzinis ir Latgales plānošanas reģions (Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, t.65428111, pasts@lpr.gov.lv)

—–

Latgales plānošanas reģions izsludina “Sabiedrisko attiecību speciālista” vakanci

Latgales plānošanas reģions konkursa kārtībā aicina darbā sabiedrisko attiecību speciālistu (profesijas kods 2432 08)

Prasības pretendentiem:
• augstākā izglītība;
• zināšanas par Latvijas plašsaziņas līdzekļiem un spēja orientēties tajos;
• darba pieredze ar liela apjoma informācijas apstrādi, publikāciju sagatavošanā, vēlama pieredze informācijas ievietošanā tīmekļa vietnēs;
• valsts valodas prasme C1 (augstākā līmeņa 1.pakāpe), labas angļu valodas zināšanas;
• „B” kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecība;
• labas saskarsmes spējas, precizitāte un augsta atbildības sajūta.

Darba pienākumi:
• veikt sabiedrisko attiecību speciālista pienākumus, nodrošinot sekmīgu projekta aktivitāšu īstenošanu saskaņā ar līgumu starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latgales plānošanas reģionu;
• veidot pozitīvu un pievilcīgu projekta tēlu;
• veicināt projekta atpazīstamību;
• plānot un organizēt informatīvos un publicitātes pasākumus projekta ietvaros un koordinēt informatīvo un mārketinga materiālu sagatavošanu;
• koordinēt komunikācijas pasākumu īstenošanu Latgales reģionā;
• komunicēt ar projekta sadarbības partneriem, pakalpojuma sniedzējiem un citām pusēm, lai iegūtu nepieciešamo informāciju komunikācijas pasākumu īstenošanai un publicitātes nodrošināšanai;
• piedalīties projekta vadības grupas sanāksmēs, sniegt priekšlikumus projekta vadības grupai par publicitātes pasākumiem.

Piedāvājam:
• darbu interesantā un dinamiskā vidē Latgales plānošanas reģionā,
• 0,25 slodze,
• alga 297,50 EUR (bruto),
• uz noteiktu laiku līdz 23.04.2024.,
• darba vieta: Daugavpils vai Rēzekne vai Rīga vai Balvi.
• CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas sūtīt līdz 2021. gada 7. jūlijam plkst.17:00 uz e-pasta adresi pasts@lpr.gov.lv vai nosūtīt pa pastu pēc adreses Saules iela 15, Daugavpils ar norādi “Konkursam “Sabiedrisko attiecību speciālists projektā “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” jeb “UAP Latgale” Nr.LV-LOCALDEV-0001”. Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.
Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi, datu apstrādes pārzinis ir Latgales plānošanas reģions (Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, t.65428111, pasts@lpr.gov.lv)

—–

Latgales plānošanas reģions izsludina vecākā komercdarbības speciālista vakanci

Latgales plānošanas reģions konkursa kārtībā aicina darbā vecāko komercdarbības speciālistu (profesijas kods 2412 03)

Prasības pretendentiem:
• augstākā izglītība;
• zināšanas un pieredze projektu vadībā un koordinēšanā, par Latvijas reģionālās politikas jautājumiem un reģionālo ekonomiku, darba grupu un semināru organizēšanā;
• pieredze organizatoriskajā darbā;
• pieredze publikāciju sagatavošanā;
• valsts valodas prasme C1 (augstākā līmeņa 1.pakāpe), labas angļu valodas zināšanas;
• labas saskarsmes spējas, precizitāte un augsta atbildības sajūta;
• B kategorijas vadītāja apliecība.

Darba pienākumi:
• veikt vecākā komercdarbības speciālista pienākumus, nodrošinot sekmīgu projekta aktivitāšu īstenošanu saskaņā ar līgumu starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latgales plānošanas reģionu;
• ieviest projekta aktivitātes, ievērot projekta īstenošanas termiņus un budžeta izlietojumu atbilstoši tāmei;
• nodrošināt nepieciešamo projekta atskaišu savlaicīgu sagatavošanu un iesniegšanu projekta vadītājam;
• nodrošināt sadarbību ar projekta īstenotāju un citiem projekta partneriem;
• nodrošināt informācijas pieejamību pārbaudēm par projekta īstenošanu.

Piedāvājam:
• darbu interesantā un dinamiskā vidē Latgales plānošanas reģionā,
• 2 slodzes,
• alga (viena slodze) 1287,00 EUR (bruto),
• uz noteiktu laiku līdz 23.04.2024.,
• darba vieta: Daugavpils.
• CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas sūtīt līdz 2021. gada 7. jūlijam plkst.17:00 uz e-pasta adresi pasts@lpr.gov.lv vai nosūtīt pa pastu pēc adreses Saules iela 15, Daugavpils ar norādi “Konkursam “Vecākais komercdarbības speciālists projektā “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” jeb “UAP Latgale” Nr. LV-LOCALDEV-0001”. Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.
Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi, datu apstrādes pārzinis ir Latgales plānošanas reģions (Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, t.65428111, pasts@lpr.gov.lv)