Latgales plānošanas reģions izsludina 4 vakances

Latgales plānošanas reģions izsludina “Projektu asistenta” vakanci

Latgales plānošanas reģions konkursa kārtībā aicina darbā projektu asistentu (profesijas kods 3119 25)

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība;
 • izpratne par valsts un pašvaldību darbības pamatprincipiem, atbalsta iespējām iedzīvotājiem, uzņēmējdarbībai;
 • sapratne par remigrācijas procesiem;
 • lieliskas komunikācijas prasmes un precizitāte, prezentācijas prasmes;
 • valsts valodas prasme C1 (augstākā līmeņa 1.pakāpe), labas angļu valodas zināšanas;
 • teicamas iemaņas darbā ar datoru (MS Word; MS Excel; MS PowerPoint; MS Outlook);
 • prasme darbā izmantot sociālo tīklu komunikācijas platformas;
 • vēlama B kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecība;
 • pieredze projektu ieviešanā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Darba pienākumi:

 • Asistēt projekta aktivitāšu organizēšanā, īstenošanā un pārraudzībā, atbilstoši projekta ieviešanas laika grafikam un budžeta plānam, kā arī projekta līguma nosacījumiem.
 • Veikt organizatoriskus pasākumus kvalitatīva dialoga veidošanai starp Latgales plānošanas reģionu un pašvaldībām remigrācijas jomā.
 • Nodrošināt projekta mārketinga aktivitāšu ieviešanu. Palīdzēt sagatavot informāciju preses relīzēm LPR mājaslapai un Facebook lapai “Es atgriežos Latgalē”.
 • Potenciālajiem remigrantiem sniegt kvalitatīvu informāciju par darba un dzīves apstākļiem Latvijā.
 • Sniegt informāciju par uzņēmējdarbības iespējām Latvijā un reģionā, pieejamajiem atbalsta veidiem.
 • Asistēt projekta atskaišu sagatavošanā; sagatavot un apkopot informāciju par projekta izpildes gaitu un sasniegtajiem rezultātiem.
 • Protokolēt projekta pasākumus, sagatavot ar citu projekta aktivitāšu ieviešanu saistītu dokumentāciju.

Piedāvājam:

 • darbu interesantā un dinamiskā vidē Latgales plānošanas reģionā;
 • alga 1050,00 EUR;
 • 1 slodze;
 • uz prombūtnes laiku;
 • darba vieta: Daugavpils.

CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas sūtīt līdz 2021. gada 25. janvārim plkst.17.00 uz e-pasta adresi: pasts@lpr.gov.lv vai nosūtīt pa pastu pēc adreses Saules ielu 15, Daugavpils ar norādi konkursam “Projektu asistents”. Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai. Papildus informācija pa tālruni 65423801.

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi, datu apstrādes pārzinis ir Latgales plānošanas reģions (Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, t.65428111, pasts@lpr.gov.lv)


Latgales plānošanas reģions izsludina “projekta koordinatora’’ vakanci

Latgales plānošanas reģions konkursa kārtībā aicina darbā projekta koordinatoru (profesijas kods 2422 02).

Prasības pretendentiem:

 • Augstākā izglītība;
 • pieredze darbā ar ES struktūrfondu vai citu finanšu instrumentu projektiem;
 • valsts valodas prasme C1 (augstākā līmeņa 1.pakāpe), labas angļu un krievu valodas zināšanas;
 • spēja darboties komandā;
 • labas saskarsmes spējas, precizitāte un augsta atbildības sajūta;
 • B kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecība.

Darba pienākumi:

 • Piedalīties projekta aktivitāšu organizēšanā, īstenošanā un pārraudzībā, atbilstoši projekta ieviešanas laika grafikam un budžeta plānam, kā arī projekta līguma nosacījumiem;
 • koordinēt projekta aktivitāšu plānošanu, saskaņojot plānotās aktivitātes ar projekta partneriem;
 • nodrošināt kvalitatīvu informācijas apmaiņu starp projekta partneriem un sadarbības institūcijām;
 • sniegt informāciju par projekta aktivitāšu ieviešanas progresu projekta vadītājam.
 • nodrošināt un kontrolēt projekta publicitātes un vizuālās identitātes prasību ievērošanu, atbilstošu programmas izstrādātajām komunikācijas vadlīniju prasībām;
 • koordinēt projekta atskaišu sagatavošanā;
 • sagatavot un apkopot informāciju par projekta izpildes gaitu un sasniegtajiem rezultātiem;
 • piedalīties projekta vadības, darba un uzraudzības grupu sanāksmēs;
 • organizēt projekta lietvedību un kārtot projekta dokumentāciju.

Piedāvājam:

 • Darbu interesantā un dinamiskā vidē Latgales plānošanas reģionā;
 • alga 604,00 EUR;
 • slodze 0,5;
 • uz noteiktu laiku līdz 31.08.2021.;
 • darba vieta: Daugavpils vai Rēzekne vai Balvi.

CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas sūtīt līdz 2021. gada 25. janvārim plkst.17.00 uz e-pasta adresi: pasts@lpr.gov.lv vai nosūtīt pa pastu pēc adreses Saules ielu 15, Daugavpils ar norādi konkursam “Projekta koordinators projektā “Amatniecība bez robežām” (Amatniecība)” Nr. LV-RU-018”. Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi, datu apstrādes pārzinis ir Latgales plānošanas reģions (Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, t.65428111, pasts@lpr.gov.lv)


Latgales plānošanas reģions izsludina “Projekta vadītāja” vakanci

Latgales plānošanas reģions konkursa kārtībā aicina darbā projekta vadītāju (profesijas kods 2422 01)

Prasības pretendentiem:

 • Augstākā izglītība,
 • pieredze darbā ar ES struktūrfondu vai citu finanšu instrumentu projektiem,
 • valsts valodas prasme C1 (augstākā līmeņa 1.pakāpe), labas angļu un krievu valodas zināšanas,
 • labas prezentācijas prasmes,
 • spēja darboties komandā,
 • labas saskarsmes spējas, precizitāte un augsta atbildības sajūta,
 • vēlama B kategorijas vadītāja apliecība.

Darba pienākumi:

 • Nodrošināt projekta ieviešanas progresu atbilstoši apstiprinātajam projekta pieteikumam.
 • Pēc nepieciešamības veikt projekta iekšējo izvērtēšanu un ziņojumu sagatavošanu.
 • Nodrošināt sadarbību un komunikāciju ar attiecīgajām nacionālā līmeņa ministrijām un institūcijām, projekta ieviešanas personālu, līgumslēdzējām iestādēm, pašvaldībām, masu medijiem projekta ieviešanas procesā.
 • Sadarboties ar projekta ietvaros kontraktētajiem piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem projekta mērķa sasniegšanai, pārrauga piegādātāju un pakalpojumu sniedzēju darbu izpildi saskaņā ar laika grafikiem un darbu kvalitāti atbilstoši noslēgtajiem līgumiem un darba uzdevumiem.
 • Nodrošināt projekta aktivitāšu organizēšanu un norisi, kārtojot projekta lietvedības jautājumus, saskaņā ar projekta līguma nosacījumiem un LR spēkā esošajiem tiesību aktiem.
 • Nodrošina atskaišu sastādīšanu un iesniegšanu, kā arī informatīvās saites uzturēšanu ar atbildīgajām institūcijām.
 • Nodrošināt projekta dokumentu izstrādi, uzkrāšanu, saglabāšanu un to izmantošanu.
 • Nodrošināt projekta publicitāti un vizuālo identitāti.
 • Piedalīties projekta pārbaudēs un monitoringā.
 • Nodrošināt projekta informācijas regulāru papildināšanu un atjaunošanu projektu datu bāzē.

Piedāvājam:

 • Darbu interesantā un dinamiskā vidē Latgales plānošanas reģionā,
 • 0,4 slodze,
 • alga 548,00 EUR (bruto),
 • uz noteiktu laiku līdz 31.05.2021.
 • darba vieta: Daugavpils vai Rēzekne vai Balvi.

CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas sūtīt līdz 2021. gada 25. janvārim 17:00 uz e-pasta adresi pasts@lpr.gov.lv vai nosūtīt pa pastu pēc adreses Saules iela 15, Daugavpils ar norādi “Konkursam “Projekta vadītājs “Tīrs ūdens programmas reģioniem” (Tīrs ūdens) Nr. LV-RU-003.

Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi, datu apstrādes pārzinis ir Latgales plānošanas reģions (Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, t.65428111, pasts@lpr.gov.lv)


Latgales plānošanas reģions izsludina “Grantu shēmas koordinatora” vakanci

Latgales plānošanas reģions konkursa kārtībā aicina darbā Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada plānošanas perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” neliela apjoma grantu shēmas atklātā projektu iesniegumu konkursa “Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē” ieviešanas koordinatoru (profesijas kods 2422 02)

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība,
 • pieredze Eiropas Savienības fondu, citu finanšu instrumentu ieviešanā, administrēšanā, uzraudzībā vai kontrolē,
 • izpratne par finanšu vadības pamatprincipiem
 • izpratne par  iepirkumu procedūru veikšanu,
 • valsts valodas prasme C1 (augstākā līmeņa 1.pakāpe), labas angļu un krievu valodas zināšanas,
 • labas prezentācijas prasmes,
 • spēja strādāt patstāvīgi un komandā,
 • labas saskarsmes spējas, precizitāte un augsta atbildības sajūta,
 • spēja strādāt saspringtās situācijās un ierobežotā laikā
 • vēlama B kategorijas vadītāja apliecība.

Darba pienākumi:

 • Nodrošināt neliela apjoma grantu shēmas atklātā projektu iesniegumu konkursa “Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē” ieviešanu atbilstoši programmas nosacījumiem un saskaņotajam darba plānam.
 • Veikt iesniegto projekta iesniegumu pirmspārbaudi, apstiprināto projektu uzraudzību un kontroli, t.sk. projektu izdevumu finanšu plūsmas izskatīšana un analīze, projektu izdevumu pamatojošo dokumentu un projektā veikto iepirkumu izvērtēšana.
 • Nodrošināt atskaišu sagatavošanu un iesniegšanu, kā arī informatīvās saites uzturēšanu ar atbildīgajām institūcijām.
 • Pārbaužu veikšana projekta īstenošanas vietās.
 • Projekta pēcuzraudzības nodrošināšana.

Piedāvājam:

 • darbu interesantā un dinamiskā vidē Latgales plānošanas reģionā,
 • 1 slodze,
 • alga 1382,00 EUR (bruto),
 • uz noteiktu laiku,
 • darba vieta: Daugavpils vai Rēzekne

CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas sūtīt līdz 2021. gada 29. janvārim 17:00 uz e-pasta adresi pasts@lpr.gov.lv vai nosūtīt pa pastu pēc adreses Saules iela 15, Daugavpils ar norādi “Konkursam “Grantu shēmas koordinators”.

Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi, datu apstrādes pārzinis ir Latgales plānošanas reģions (Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, t.65428111, pasts@lpr.gov.lv)