Latgales plānošanas reģions iepazīstinās uzņēmējus ar atklātu projektu konkursu “Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē” EEZ grantu 2014.–2021. gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” ietvaros

2021. gada 14. maijā notiks tiešsaistes pasākums “Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) Biznesa diena Daugavpils novadā”, kura ietvaros Latgales plānošanas reģions iepazīstinās ar EEZ grantu 2014.–2021. gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” atklātu projektu konkursu “Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē”, kur būs iespēja saņemt atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai līdz 2024. gadam, īstenojot jaunas biznesa idejas un radot darba vietas Latgales reģionā. Minētais atbalsts turpinās Rīcības plāna Latgales reģiona ekonomiskajai izaugsmei īstenošanu.

Projektu konkursa ietvaros tiks atbalstītas gandrīz visas uzņēmējdarbības jomas un atbalstam var pieteikties jebkura fiziska un juridiska persona (mazais vai mikro uzņēmums), kas savu saimniecisko darbību veic Latgales reģionā. Projektu iesniedzēji, īstenojot jaunu biznesa ideju, varēs saņemt atbalstu jaunu produktu vai pakalpojumu radīšanai, esošu produktu uzlabošanai, ražošanas jaudas būtiskai palielināšanai vai ražošanas procesu būtiskai maiņai, kā arī esošu pakalpojumu efektivitātes uzlabošanai.

Konkursam pieejamais programmas līdzfinansējums ir 540 000 EUR un vienam projektam pieejamais līdzfinansējums ir no 5000 līdz 10 000 EUR. Līdzfinansējuma atbalsta intensitāte nepārsniedz 55% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

Projektu konkursu plānots izsludināt 2021. gada maijā. Projektus varēs sākt īstenot jau 2021. gada beigās un to īstenošanas gala termiņš būs ne ilgāks kā līdz 2024. gada 30. aprīlim.

Pasākumu organizē Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Latgales reģiona Daugavpils nodaļa.

PROGRAMMA

13:00 – 13: 10  Ierašanās “GoToMeeting” platformā

13:10 – 13:20   Atklāšana

Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras padomes loceklis, SIA „Latgalija” valdes priekšsēdētājs,  LTRK Latgales padomes priekšsēdētājs, Mihails Bartaševičs

13:20 – 13:35  LTRK stratēģija/ Katrīna Zariņa, LTRK valdes locekle, politikas daļas direktore

13:35 – 14:00   Uzņēmējdarbības aktualitātes. Topoša Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija / Jāzeps Krukovskis, Daugavpils novada domes Attīstības pārvaldes Komercdarbības konsultants

14:00 – 14:30   Latgales reģiona attīstības programma 2021.-2027.  Kāds atbalsts tiek plānots uzņēmējiem.  /Ingrīda Bernāne, Latgales plānošanas reģiona Attīstības, plānošanas un projektu ieviešanas nodaļas vadītāja; Andris Kucins, Latgales uzņēmējdarbības centra vadītājs, Vladislavs Stankevičs, Latgales SEZ pārvaldnieka vietnieks.

14:30 – 14:40   Komunikācija ar kopienām un izaugsmes katalizators / Inga Krekele, Daugavpils Ilūkstes novadu partnerības “Ķaimiņi” koordinatore

14:40 – 14:50   „Atbalsts biznesa ideju īstenošanai  Latgalē” EEZ  grantu programmas ‘’Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība’’ ietvaros / Andra Minkeviča, Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centra grantu shēmas koordinatore.

14:50 – 15:00  Jautājumi

Sīkāka informācija / reģistrēšanās dalībai pasākumā: Marina Terza, Latgales reģiona Daugavpils nodaļas vadītāja, e-pasts: marina.terza@chamber.lv

Vairāk informācijas par EEZ grantu programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība”: www.eegrants.lv

Strādājam kopā zaļai, konkurētspējīgai un iekļaujošai Eiropai!

EEZ granti ir Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ieguldījumu zaļā, konkurētspējīgā un iekļaujošā Eiropā. Ir divi galvenie mērķi: samazināt ekonomiskās un sociālās atšķirības Eiropāun stiprināt divpusējās attiecības starp donorvalstīm un 15 ES valstīm Centrālajā Eiropā, Dienvideiropā un Baltijā.

Trīs donorvalstis cieši sadarbojas ar ES, pamatojoties uz Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (EEZ). Donorvalstis no 1994. līdz 2014. gadam ir piešķīrušas atbalstu 3,3 miljardu eiro apmērā. Laikposmā no 2014. līdz 2021. gadam EEZ grantu atbalsts sasniegs 1,55 miljardus eiro.

Šā perioda prioritātes:

#1 Inovācijas, pētniecība, izglītība un konkurētspēja

#2 Sociālā iekļaušana, jauniešu nodarbinātība un nabadzības mazināšana

#3 Apkārtējā vide, enerģētika, klimata pārmaiņas un ekonomika ar zemu izmešu līmeni

#4 Kultūra, pilsoniskā sabiedrība, laba pārvaldība un pamattiesības

#5 Tieslietas un iekšlietas

Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas kopīgi finansē EEZ grantus, kuru iemaksas balstās uz šo valstu IKP. Tiesības saņemt grantus atbilst kritērijiem, kas noteikti ES Kohēzijas fondam, kas paredzēts dalībvalstīm, kurās iekšējais kopprodukts (IKP) uz vienu iedzīvotāju ir mazāks par 90% no ES vidējā līmeņa.