Latgales kultūras un radošās personības aicinātas sadarboties un apspriest Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 programmas veidošanu

Ceturtdien, 4.martā, Latgales novadu kultūras organizāciju pārstāvji aicināti uz radošo semināru par kopīgā Daugavpils, Rēzeknes un Latgales pieteikuma sagatavošanu Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 titula iegūšanai.

Daugavpils ar tās bagātīgo kultūrvēsturisko mantojumu, dinamisko attīstību un aktīvajām kopienām ciešā sadarbībā ar Rēzekni un Latgales reģionu ir apņēmības pilna iegūt titulu “Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027”.

Latgales plānošanas reģiona Attīstības padome šogad lēmusi, ka Daugavpils kandidēšana uz Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 titulu ir reģionam stratēģiski svarīgs projekts, un norinās darbs pie Sadarbības memoranda sagatavošanas.

Seminārs “Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027: Daugavpils, Rēzeknes un Latgales sadarbība, veidojot kopīgu kultūras un attīstības programmu” norisināsies tiešsaistē  4.martā plkst.14.00 (Zoom vidē), reģistrēšanās līdz 3.martam daugavpils.lv/latgales-kultura .

Semināra dalībniekus uzrunās Latgales plānošanas reģiona administrācijas vadītāja Iveta Maļina un Daugavpils domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Dukšinskis. Seminārā varēs uzzināt par Eiropas kultūras galvaspilsētas titula piešķiršanas kritērijiem, kandidēšanas ieguvumiem un pieteikuma sagatavošanas praktisko pusi. Dalībnieki tiks iepazīstināti ar pieteikuma idejisko koncepciju un tiks aicināti strādāt pie ideju attīstīšanas, atklājot Latgales vērtības un reģiona unikālās iezīmes Eiropas mērogā.

Daugavpils Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 pieteikuma koncepts ir “LINGUA FRANCA: meklēt, radīt, runāt”. Uzsāktā darba vadmotīvs ir kopīgas valodas meklējumi. Kultūras, mākslas un starpdiscipināros notikumos mēs meklēsim, radīsim un runāsim kopīgu vērtību valodu, kas ikvienam iedzīvotājam Daugavpilī, Latgalē un Latvijā dos iespēju apzināties savas piederības spēku Eiropai. Savukārt Eiropai atklāsies unikālais Latgalei raksturīgais kultūras stāsts par dzīvi uz robežas starp Austrumiem un Rietumiem. Plašāka informācija daugavpils2027.eu

Semināru organizē Daugavpils pilsētas dome un Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvalde sadarbībā ar Vizionārās kultūras fondu, domnīcu Culturelab un Latvijas Kultūras akadēmiju.

Papildu informācija: Diāna Soldāne, Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 konkursa pieteikuma izstrādes darba grupas koordinatore, tālrunis 28378679, 65423601, e-pasts diana.soldane@daugavpils.lv; daugavpils2027.eu

Творческих личностей и представителей латгальской культуры приглашают к сотрудничеству и обсуждению создания программы культурной столицы Европы 2027 года

В четверг, 4 марта, представителей латгальских региональных культурных организаций приглашают на творческий семинар по подготовке совместной заявки Даугавпилса, Резекне и Латгалии на звание культурной столицы Европы 2027 года.

Даугавпилс с его богатым культурным и историческим наследием, динамичным развитием и активными общинами в тесном сотрудничестве с Резекне и Латгальским регионом намерен завоевать титул «Культурная столица Европы 2027 года».

В этом году Совет по развитию Латгальского региона планирования решил, что выдвижение Даугавпилса на звание культурной столицы Европы 2027 года является стратегически важным проектом для региона, и сейчас ведется работа по подготовке Меморандума о сотрудничестве.

Семинар «Культурная столица Европы 2027: сотрудничество Даугавпилса, Резекне и Латгалии в создании совместной программы культуры и развития» состоится онлайн 4 марта в 14.00 (в платформе Zoom), регистрация до 3 марта daugavpils.lv/latgales-kultura.

Перед участниками семинара выступят руководитель администрации Латгальского региона планирования Ивета Малина и заместитель председателя Даугавпилсской городской думы Янис Дукшинскис. На семинаре можно будет узнать о критериях присвоения звания культурной столицы Европы, преимуществах участия и практических аспектах подготовки заявки. Участников ознакомят с идейной концепцией заявки и предложат поработать над развитием идей, раскрывая ценности Латгалии и уникальные особенности региона в европейском масштабе.

Концепция заявки Даугавпилса на звание культурной столицы Европы 2027 года – «LINGUA FRANCA: искать, создавать, говорить». Главным мотивом начатой работы является поиск общего языка. На культурных, художественных и междисциплинарных мероприятиях будем искать, создавать и говорить о языке общих ценностей, что даст каждому жителю Даугавпилса, Латгалии и Латвии возможность осознать силу своей принадлежности к Европе. В свою очередь, Европа откроет для себя уникальную культурную историю Латгалии о жизни на границе между Востоком и Западом. Более подробная информация daugavpils2027.eu

Семинар организован Даугавпилсской городской думой и Управлением культуры Даугавпилсской городской думы в сотрудничестве с Фондом визионарной культуры, лабораторией идей Culturelab и Латвийской академией культуры.

Дополнительная информация: Диана Солдане, координатор рабочей группы по разработке заявки на участие в конкурсе культурной столицы Европы 2027 года, тел. 28378679, 65423601, diana.soldane@daugavpils.lv, daugavpils2027.eu