Latgalē notikusi integrējoša diennakts nometne bērniem ”Piedzīvojumu vasara”

Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar biedrību “Radošā KasTe” projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā (DI Latgalē)” (Nr. 9.2.2.1./15/I/005) ietvaros no 26. līdz 30. jūlijam Bebrenes vispārizglītojošajā un profesionālajā vidusskolā (Augšdaugavas novads) organizēja integrējošu diennakts nometni bērniem no ģimenēm un bērniem no bērnu sociālās aprūpes iestādēm ”Piedzīvojumu vasara”. Kopumā nometnē piedalījās 20 bērni vecumā no 13 līdz 18 gadiem. Nometnes mērķis bija vairot jauniešu empātiju un izpratni par citiem jauniešiem, kurus neaudzina viņu vecāki.

Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola, kurā notika lielākā daļa nometnes aktivitāšu, atrodas gleznaina un kopta parka teritorijā, ar daudzām sporta un aktīvās atpūtas aprīkotām vietām.

Nometnes laikā jaunieši tika iesaistīti izglītojoši izklaidējošās aktivitātēs. Viņiem tika dota iespēja iejusties dabas pētnieku ādā un iepazīt bioloģisko daudzveidību dabas pētnieku pavadībā. Veidojot mākslas darbus, jaunieši attīstīja sīko motoriku un komunikāciju savā starpā. Iesaistoties dažādās atraktīvās spēlēs un sacensībās, jaunieši komunicēja savā starpā un tādā veidā veicināja izpratni par savstarpējo līdzību un atšķirību. Iepazīstot dažādus dzīvniekus, jaunieši vairoja empātiju, paaugstināja pašapziņu, iecietību un paškontroli. Visas aktivitātes jauniešiem ļāva kļūt arī patstāvīgākiem.

Nometnes noslēgumā jaunieši iepazinās ar Bebrenes vēsturi, Dvietes palieni, Daugavpils skrošu rūpnīcu un Daugavpils Cietokšņa vēsturi.

Visspilgtāk par labi pavadīto laiku liecina bildes, kurās redzamas īstas emocijas, un solījumi pēc nometnes beigām braukt ciemos viens pie otra un turpināt uzturēt kontaktus. Arī nometnes organizatori atzīmēja, cik draudzīgi, aktīvi un patstavīgi visu 5 dienu garumā bija jaunieši. Kaut gan viņiem bija sagatavota ļoti daudzveidīga un piesātināta programma, arī brīvajā laikā jaunieši kopā spēlēja galda spēles un izdomāja sev dažādas nodarbības.

Nometnes norise tika finansēta no ESF projekta līdzekļiem, un dalība nometnē bija bez maksas. Šovasar DI Latgalē projekta ietvaros īstenosim kopā 2 nometnes, lai vairotu iespēju bērniem radošā un nepiespiestā gaisotnē iepazīt dažādību, apgūt jaunas prasmes un gūt pozitīvas emocijas.

Informāciju sagatavoja: Projekta ”DI Latgalē” sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīna Čimbaraite, t.: 654 40862, e-pasts: kristina.cimbaraite@lpr.gov.lv