Latgale jaunatnei

2021. gada 23. septembrī norisinājās Izglītības un zinātnes ministrijas rīkotā konference darba ar jaunatni veicējiem. Konference tika veltīta jaunajam jaunatnes politikas plānošanas periodam, un sniedza ieskatu galvenajās jaunatnes jomas prioritātēs nākamajiem 7 gadiem.

Konferencē piedalījās darbā ar jaunatni iesaistītie – pašvaldību lēmumu pieņēmēji, jaunatnes lietu speciālisti un jaunatnes darbinieki, jaunatnes organizāciju pārstāvji, jaunatnes jomas eksperti, jaunieši un citi interesenti.

Par iespējām, ko sniedz Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” atbalstītais projekts ”Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales Plānošanas reģionā”, konferencē informēja projekta vadītāja Sarmīte Teivāne.

Jaunieši ir viena no svarīgākajām projekta mērķa grupām, kurai ir paredzētas dažādas aktivitātes, kuras paredz jauniešu motivēšanu integrēties darba tirgū un spert soļus savas uzņēmējdarbības uzsākšanā. Jauniešu mentoringa pasākumi iekļaus tematiskos uzņēmējdarbības motivācijas pasākumus un nometnes, kuru laikā, piesaistot pieredzējušus mentorus, jaunieši attīstīs komunikācijas un iniciatīvas prasmes, iegūs zināšanas uzņēmējdarbības uzsākšanai. Nodarbinātības veicināšanas un konkurētspējas palielināšanas nolūkā plānots izstrādāt un ieviest reģionam specifisku risinājumu – interešu izglītības programmas uzņēmējdarbības jomā. Uzņēmējdarbības izglītības stiprināšana bērnu un jauniešu vidū pozitīvi ietekmēs uzņēmējdarbības vides dinamiku reģiona ekonomikā.

Uzstāšanos tiešraidē, gan ierakstā vēroja vairāk nekā 500 cilvēku, kas apliecina sabiedrības plašo interesi par jauniešu iespējām tuvākajā nākotnē.

Informāciju sagatavoja: projekta “UAP Latgale” projekta vadītāja Sarmīte Teivāne.

Strādājam kopā zaļai, konkurētspējīgai un iekļaujošai Eiropai!