Latgalē diskutēs par iekļaujošu līdzdalību un veiksmīgāku sadarbību starp valsts pārvaldi un NVO sektoru

2021. gada 16. septembrī Latgales plānošanas reģions (LPR) un biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs”(DNVOAC) aicina iesaistītās un ieinteresētās puses/personas piedalīties LPR un Latgales nevalstisko organizāciju sadarbības memoranda* Padomes sēdē, kas notiks viesu namā “Zaļā sala” (adrese: Litavnieki, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads) no pl.: 10:00 līdz 12:30.

Kopā ar Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta direktori Jeļenu Šaicāni, Sabiedrības integrācijas fonda direktori Zaigu Pūci un SIF direktora vietnieku Reini Lasmani, Aktīvo iedzīvotāju fonda Padomes locekļiem Oskaru Zuģicki un Uldi Dūmiņu un Ziemeļvalstu pārstāvniecības biroja Daugavpilī vadītāju Vadimu Murašovu un Latgales plānošanas reģiona un pašvaldību pārstāvjiem pārrunāsim par esošajiem un turpmāk pieejamajiem atbalsta instrumentiem sabiedrības līdzdalības veicināšanai Latgalē, veiksmīgāku sadarbību starp valsts pārvaldi un NVO sektoru,  iekļaujošu līdzdalību un citām aktuālām tēmām.

Pasākuma programma pieejama šeit!

Lai piedalītos pasākumā, aicinām nevalstiskā sektora pārstāvjus un citus interesentus reģistrēties šim pasākumam, aizpildot pieteikuma anketu:  ej.uz/16092021Memorads

* – Sadarbības Memorands tika parakstīts 2016. gada 11. martā. Tā mērķis ir sekmēt efektīvas un sabiedrības interesēm atbilstošas reģiona pārvaldes darbību, nodrošinot pilsoniskās sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos visos līmeņos un stadijās Latgales reģiona pārvaldē, tādejādi veicinot pilsoniskās sabiedrības attīstību. Memorands ir atvērts dokuments, kuram pievienoties ikviena Latgales plānošanas reģiona teritorijā reģistrēta nevaldības organizācija. Līdz šim Memorandu parakstījušas 98 Latgales biedrības un nodibinājumi.

Pasākums norisinās projekta “Kompleksi pasākumi Latgales reģiona iedzīvotāju pilsoniskās aktivitātes veicināšanai” (Nr. 2021/LV/NVOF/MAC/049) ietvaros, ko finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 

Pasākumā ir jāievēro visi epidemioloģiskās drošības noteikumi.

 Informācijai: Oskars Zuģickis, DNVOAC koordinators, t.: 26565858, e-pasts: oskars@nvoc.lv.