Kur mācīsies Latgales jaunieši?

2021.gada 28. aprīlī notika Latvijas Darba devēju konfederācijas rīkotā tiešsaistes diskusija „Kur mācīsies Latgales jaunieši”. Diskusijā tika runāts par izglītības un karjeras iespējām jauniešiem Latgales reģionā. Tika apskatīti jautājumi par darba tirgus tendencēm un prognozēm, kāds ir Latgales reģiona demogrāfiskais portrets. Sarunas laikā tika stāstīts par izglītības iespējām Latgales reģionā, tieši vidējās profesionālās izglītības līmenī, kā arī uzsvērtas profesijas, kurās ir nepieciešami jaunie speciālisti. Tika stāstīts arī Latgales reģiona uzņēmējdarbības profilu un potenciālu.

LDDK ir uzsākusi projekta īstenošanu, kas finansiāli atbalstīts no Eiropas Savienības Sociālā fonda „Profesonālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos”. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Profesionālajām izglītības iestādēm un uzņēmumiem. Mērķis ir palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā.

fb586273-9b3d-4e33-9721-472ac2308eaaProjekts ir labs atbalsta instruments, lai uzņēmumā nodrošinātu papildus finansējumu darbiniekam, kurš apmāca audzēkni. Tāpat tiek nodrošināti darba aizsardzības līdzekļi, iespēja veikt audzēkņa apdrošināšanu, iegādāties obligāto veselības pārbaudi, kā arī iprojektā ir piešķirts finansējums, lai audzēknis varētu apmaksāt transporta izdevumus, lai nokļūtu mācību prakses vietā.

Ar savu pieredzi par prakses vietas nodrošināšanu studentiem dalījās Aiga Iļjanova, IK Aiga Jansone īpašniece, Santa Pupiņa, SIA „Buba Kids” valdes locekle, Rita Tārauda, Inese Prikule, SIA „Zaļā sala-R” valdes locekles. Kā prakses ņēmēji, par savu pieredzi stāstīja Artis Strods, 4.kursa students, kurš mācās autoelektriķa profesiju, prakses vieta SIA „KMK auto” un Samanta Ludborža, kas no praktikantes kļuva par darbinieci SIA „Zaļā sala-R”.

Ar vispārējo situāciju valstī un Latgales reģionā mūs iepazīstināja Rihards Blese, LDDK Izglītības un nodarbinātības jomas vadītājs un Jolanta Vjakse, kas ir LDDK projekta vadītāja. Diskusiju vadīja žurnālists Ansis Bogustovs.

Sarunas ierakstu iespējams noskatīties Latvijas Darba devēju konfederācijas mājaslapā www.lddk.lv sadaļā „Aktualitātes”, kā arī LDDK lapā vietnē Facebook.

Informāciju sagatavoja Māra Paukšte