Kultūras ministrija aicina piedalīties diskusijā “Latviešu valodas caurviju prioritāte saliedētas sabiedrības sekmēšanai un Valsts valodas dienas tradīcijas stiprināšana”

Šā gada 25. novembrī plkst. 16.00 -18.00 Kultūras ministrija aicina visus interesentus piedalīties Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības plāna 2021.-2023. gadam pasākuma “1.1.1.Pastāvīgs dialogs ar sabiedrību par nacionālo identitāti un piederību” videokonferences diskusijā “Latviešu valodas caurviju prioritāte saliedētas sabiedrības sekmēšanai un Valsts valodas dienas tradīcijas stiprināšana”.

Valsts valoda ir katras sabiedrības vienojošais elements, un tā ir kopīga visiem valsts iedzīvotājiem neatkarīgi no tautības. Valoda nav tikai komunikācijas līdzeklis, tā ir vērtība pati par sevi, ar kuru varam paust emocijas, domas un pasaules redzējumu. Valoda ir viena no valstiskās, nacionālās piederības un apziņas pamatvērtībām, un tā ir pamats saliedētai sabiedrībai. Mums, Latvijā dzīvojošajiem, tā ir latviešu valoda. Latviešu valoda nav plakana, tās daudzveidību apliecina dialektu un izlokšņu paveidi, kas veido Latvijas reģionālo identitāti.

Atsaucoties Latvijas Valsts prezidenta aicinājumam, Saeima 15. oktobri noteica par Valsts valodas dienu, ar domu godāt latviešu valodu, celt valsts valodas vērtību mūsu valstī un veidot savas īpašās valsts valodas izzināšanas un svinēšanas tradīcijas. Šis datums ir zīmīgs, jo 1998. gada 15. oktobrī Latvijas Republikas konstitucionālais likumdevējs Satversmes 4. pantā nostiprināja latviešu valodu kā valsts valodu Latvijas Republikā. Valsts valodas dienai ir jāatgādina gan par mūsu kopējo atbildību par latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, gan jāuzsver latviešu valodas nozīme saliedētas sabiedrības veidošanā, starpkultūru komunikācijas veicināšanā un Latvijas valstiskuma izpratnē, gan jāstiprina Latvijas sabiedrības un diasporas atbildība valodas kopšanā, lietošanā un attīstībā. Valoda ir bagātība, kuras daudzveidību un krāšņumu svarīgi saglabāt un nodot mantojumā nākamajām paaudzēm.

Videokonferenci atklās kultūras ministrs Nauris Puntulis.

Pasākumu vadīs Andrejs Veisbergs, Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes profesors, Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis.

Diskusijas paneļa dalībnieki:

  • Latviešu valodas aģentūras Valodas attīstības daļas vadītāja Inita Vītola – informēs par jaunākajām atziņām, kas gūtas pētījumā par latviešu valodas situāciju;
  • Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācijas Kurzemes reģiona koordinators Normunds Dzintars – dalīsies praktiskajā pieredzē, kas būtu saistāma ar saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstību;
  • Valsts valodas centra direktors Māris Baltiņš – sniegs ieskatu valodas situācijā no Valsts valodas centra skatu punkta;
  • Kultūras centra “Siguldas devons” direktore Jolanta Borītedalīsies Latvijas valsts simtgades biroja pieredzē par jaunas tradīcijas iedibināšanu un stiprināšanu, kontekstā ar Valsts valodas dienas tradīciju.

Īpaša uzmanība videokonferencē tiks veltīta jautājumam par Valsts valodas dienas tradīcijas stiprināšanu un tik aktuālajam jautājumam par latviešu valodas ietekmi uz saliedētas sabiedrības attīstību. Kā arī tiks pievērsta uzmanība vēsturiskās atmiņas un piederības jautājumiem, lai sasniegtu mērķi – aktualizētu nacionālās identitātes un piederības jautājumus, nodrošinātu atgriezenisko saiti starp politikas plānošanā iesaistītajām institūcijām un iedzīvotājiem.

Dalībai videokonferencē, lūdzam reģistrēties šeit, aizpildot veidlapu.

Jautājumu, neskaidrību gadījumā lūgums sazināties ar Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta Sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības nodaļas vadītāju Anitu Kleinbergu pa tālruni: (+371) 67330309 vai elektroniski, rakstot uz e-pastu Anita.Kleinberga@km.gov.lv.